מקור הפורמייקה - תרכוש השליטה במ.ד.פ

חברת מקור הפורמייקה, בשליטת משפחת פיסו, חתמה על זיכרון דברים עם חברות אמפ"ל ולבידי אשקלון, שלפיו תרכוש מהן 70% ממניות מ.ד.פ תעשיות. 50% ממניות מ.ד.פ ייקנו מלבידי אשקלון והיתר מאמפל. תמורת המניות התחייבה מקור הפורמייקה להזרים לחברת מ.ד.פ 2 מיליון דולר להון חוזר, ומיליון דולר נוספים לציוד ומכונות. כן תשחרר מקור הפורמייקה את לבידי אשקלון מערבויותיה לבנקים המוגבלים ל-5 מיליון דולר.

מ.ד.פ היא חברה בת של לבידי אשקלון המייצרת לוחות מ.ד.פ המורכבים מסיבי עץ עדינים בצפיפות בינונית וגבוהה. בדו"חותיה הכספיים לשנת 99' ציינה לבידי אשקלון, כי המשך קיומה של מ.ד.פ כ"עסק חי" מוטל בספק בגלל נטל הוצאות המימון הגבוהות של החברה, מחסור בחומר הגלם העיקרי, עץ, ויבוא מתחרה שגורם להורדת מחירים בענף.

בשנת 99' הפרישה לבידי אשקלון 12.7 מיליון שקל בשל ירידת ערך ההשקעות במ.ד.פ, שהפסדיה באותה השנה הסתכמו ב-9.4 מיליון שקל. הפסדיה הצבורים לסוף 99' הסתכמו ב-61.9 מיליון שקל.