חדשות ועסקים באותה יד

תלונה שהגיש דובר אוניברסיטת בן-גוריון למועצת העיתונות, חשפה ליקויים אתיים בניהולה של סוכנות הידיעות עתי"ם

בית הדין לאתיקה של מועצת העיתונות נתן תוקף של פסק דין להסכמה המחזקת את ההכרח בדבר הפרדה מוחלטת בין הניהול העיתונאי של סוכנות החדשות עתי"ם על ידי עורכה הראשי, לבין הניהול העסקי של שירות עש"ת.

ההחלטה התקבלה בעקבות תלונה שהגיש דובר אוניברסיטת בן-גוריון, אמיר רוזנבליט, לנשיאות מועצת העיתונות, בה טען לפגיעה חמורה מצד עתי"ם בתקנון האתיקה העיתונאית.

בתלונה נטען, כי מזה זמן רב נמנעת עת"ים מלשדר למנוייה את המידע המועבר על ידי אוניברסיטת בן- גוריון. זאת, כיוון שידיעות כתבי עתי"ם, המבוססות על הודעות דוברים של ארגונים אשר אינם מנויי עש"ת, אינן מועברות כלל למנויי הרשת.

"זוהי תופעה חמורה" נאמר בתלונה, "באשר עש"ת-עתי"ם הינה מחלקה מסחרית של סוכנות עתי"ם, ואסור שתהיה לה זיקה לעבודת המערכת העיתונאית, אולם בעתי"ם אין הדבר כך".

בתלונה נאמר עוד, כי בניגוד לתקנון האתיקה, פועל חיים נוי, העורך הראשי של עתי"ם, למימוש אינטרסים עסקיים של עש"ת. "במכתבו לאוניברסיטה", נטען עוד בתלונה, "הוא יותר מאשר רומז, כי שידור ידיעות חשובות לציבור מותנה בחתימתנו על מינוי של שירותי עש"ת, זאת אף ששירות זה אינו נחוץ לנו". בית הדין לאתיקה, שכלל את עו"ד אלי זוהר והעיתונאים מנחם רהט ויוסף שביט, קבע: "סוכנות עתי"ם מקבלת על עצמה בנסיבות שנוצרו כלפי אוניברסיטת בן-גוריון, לטפל בכל מידע שיועבר לה על ידי האוניברסיטה, בדרך העיתונאית הרגילה והראויה".

עוד נאמר בהחלטה, כי עתי"ם מצטערת על הטיפול הלקוי במידע שהועבר לה על ידי האוניברסיטה, והיא תקפיד על הפרדה מוחלטת בין עש"ת והסוכנות העיתונאית, בין היתר על ידי הפרדת הניהול העיתונאי על ידי העורך הראשי מניהולה העסקי של עש"ת.

האוניברסיטה יוצגה על ידי עו"ד ד"ר יובל קרניאל. עתי"ם יוצגה על ידי עו"ד מיבי מוזר.

צרו איתנו קשר *5988