וואלה - מיזוג IOL אושר

חברת האינטרנט וואלה, שבשליטת בזק בינלאומי, מדווחת שעסקת החלפת המניות והמיזוג עם LOL מקבוצת שוקן אושרה בתנאים שהציב הממונה על ההגבלים העסקיים לביצועה. עיקרי התנאים להסכמת הממונה לביצוע המיזוג הם שבזק לא תפלה לטובה את החברה הממוזגת על מי ממתחרותיה בכל מוצר או שירות שהיא נותנת ושיש לה עליהם מונופול, שהחברה הממוזגת לא תקבל מבזק כל מידע שאינו נגיש למי ממתחרותיה ושהחברה הממוזגת לא תמנע מכירה של תכנים על-ידי קבוצת שוקן.