משתלם לעבוד בזבל: העובדים בסילוק אשפה משתכרים פי 1.3 מעובדים אחרים ברשויות המקומיות

מי אומר שלא משתלם לעבוד בזבל?

מנתונים שהגיעו היום (ה') ל"גלובס" עולה, כי עובדי שירותי התברואה ופינוי האשפה משתכרים בממוצע פי 1.3 יותר מעובדים אחרים ברשויות המקומיות. בפברואר היה שכרם הממוצע של עובדי התברואה 7,046 שקלים. בדרך כלל, שכרם של עובדים אלו ברשויות מקומיות גדולות גבוה משכרם ברשויות מקומיות קטנות.

עובדי המינהל ברשויות המקומיות השתכרו באותה תקופה 6,366 שקלים בממוצע. שכרם הממוצע של עובדים באיגודים מקצועיים ובארגונים פוליטיים שונים היה 4,630 שקלים ושל עובדים בשירותי דת - 4,506 שקלים.

בתחתית הטבלה נמצאים עובדי מתנ"סים, ששכרם בפברואר עמד על 2,295 שקלים בממוצע. עם זאת, עובדים אלו מועסקים בדרך כלל במשרות חלקיות.

מהנתונים עולה, כי ההפרש בין שכר עובדי התברואה לבין שכרם של עובדי המתנ"סים הוא פי 2.1.