דיסקונט שוקי הון: שוויה של פיבי גבוה בכ-30% משוויה בבורסה

ההשקעה בפיבי אחזקות עשויה להוות אלטרנטיבה להשקעה ישירה בבינלאומי; שוויה מוערך בין 1.55 ל- 1.60 מיליארד שקל; שוויו של הבינלאומי מוערך בכ- 3.2 מיליארד שקל - כ- 19% מעל שווי השוק

כלכלני דיסקונט שוקי הון מעריכים את שוויה של פיבי אחזקות בין 1.55 ל- 1.60 מיליארד שקל, שווי הגבוה בכ-29% עד 33% משוויה בשוק.

פיבי אחזקות מתמקדת בתחום הפיננסי ואחזקתה העיקרית הינה הבנק הבינלאומי הראשון (כ-47% בהון ו-66% בזכויות ההצבעה). לפיכך, טוענים כלכלני דיסקונט שוקי הון, ההשקעה בחברה מהווה חלופה להשקעה בקבוצות הבנקאיות האחרות, וכן להשקעה ישירה בבנק הבינלאומי המוערך על ידי דיסקונט שוקי הון בכ- 3.2 מיליארד שקל – כ- 19% מעל שווי השוק.

ניצנה עדוי, אנליסטית בדיסקונט שוקי הון, מעריכה כי מכירת התשתית התפעולית של אלפא קארד על ידי הבנק הבינאלומי הראשון וכניסתו כשותף בשיעור של 20% בויזה כ.א.ל, תביא לשיפור ביעילות התפעולית של הבנק ותתרום לרווחיותו.

מנגד, כניסת הבנקים הזרים מהווים איום על רווחיות הבנק והיקף פעילותו בתחום הבנקאות הפרטית, המהווה כיום חלק ניכר מהכנסותיו. עדוי מעריכה כי היקפי הפעילות של הבנק, השקעותיו בויזה כ.א.ל ומדיניות חלוקת הדיוידנדים יחייבו גיוס הון בטווח הקרוב לצורך עמידה במגבלת הלימות ההון.

בניגוד לקבוצות הבנקאיות האחרות, לבנק הבינלאומי אין השקעות לא-בנקאיות. במסגרת האסטרטגיה של הקבוצה השקעות אלה מרוכזות בפיבי בית השקעות, חברת בת של פיבי אחזקות, אשר ביצעה בשנת 2000 הפרשה לירידת ערך ההשקעה בסך של כ-4 מיליון שקל.

בדיסקונט שוקי הון מעריכים כי, לאור מצב שוקי ההון והירידה התלולה בערכי חברות טכנולוגיה ייתכנו הפרשות נוספות. בנוסף, אין ציפיה לשינוי משמעותי בשנתיים הקרובות בהיקף הרווחים מההשקעות הקיימות.

ממבחן הרגישות שערכה עדוי לשווי פיבי אחזקות אל מול ירידת ערך חברות הטכנולוגיה בפיבי השקעות, עולה כי בהנחה ששווי ההשקעות בחברות טכנולוגיה (שהוערכו לפי עלות השקעה) ישחק בשיעורים של 20%-60%, שוויה של פיבי אחזקות ישחק בכ-1%-4% בלבד. זאת, משום ששוויה של פיבי בית השקעות זניח בהשוואה לשווי אחזקת פיבי אחזקות בבנק הבינלאומי.