ביהמ"ש: אי-ניהול ספר הזמנות מצדיק פסילת ספרי החשבונות של החברה

בית-המשפט המחוזי בבאר-שבע דחה ערר על החלטת אגף המכס והמע"מ בבאר-שבע לפסול את ספרי החשבונות של חברת ס.א.ס שיווק, מכשור ובקרה ופיתוח

"אי-ניהול ספר הזמנות בעסק מהווה סטייה ניכרת מהתקנות. די בכך לשמש נימוק לפסילת ספרי החשבונות ולהטלת קנס מנהלי".

כך קבע סגן נשיא בית-המשפט המחוזי בבאר-שבע ודחה ערר על החלטת אגף המכס והמע"מ בבאר-שבע לפסול את ספרי החשבונות של חברת ס.א.ס שיווק, מכשור ובקרה ופיתוח, המייצרת מערכות השקיה ממוחשבות. מע"מ פסל את ספריה לשנים 1998-1995 והטיל עליה קנס מנהלי בשיעור 1% מהמחזור שלה.

ס.א.ס הגישה ערר לבית-המשפט המחוזי בבאר-שבע נגד הפסילה, נגד הקנס המנהלי ונגד שומות חדשות שהוציא לה מע"מ. בשל איחור בהגשת הערר לבית-המשפט נמחק הערר על הוצאת השומות החדשות ונותר הערר על פסילת הספרים והקנס המנהלי.

מע"מ ביקש מבית-המשפט המחוזי שלא לדון בערר, בטענה ש"מדובר בדיון אקדמי", לאור העובדה שאין ערעור על השומות עצמן.

השופט לא קיבל טענה זו. הוא קבע, כי לס.א.ס הודבקה תווית של מי שאינה מנהלת את ספריה כחוק, בעצם ההחלטה המנהלית לפסול את ספריה, ומאחר שזו תווית פוגעת, זכותה להסיר תווית זו משמה הטוב.

לטענת מע"מ, מצאו פקחיה במערכת החשבונות של ס.א.ס סטייה מהותית מהתקנות. ס.א.ס טענה, כי אופן עבודתה - הרכבת מערכות באדמה והוצאת חשבונית מס בשטח החקלאי - מכתיבה לה ניהול ספרים שלא תמיד עולה בקנה אחד עם התקנות.

השופט קבע, כי עדות עובד בחברה על אופן ניהול ספרי ההזמנות והוצאות החשבוניות מצדיקה את פסילת הספרים.

"ספר הזמנות של עסק", קבע השופט, "הוא מסמך חשוב, שמאפשר מעקב אחר העסקאות. העובדה שלדעת מנהלי ס.א.ס, ניהול ספר הזמנות אינו מתאים לצורת עבודתה, אינה מצדיקה התעלמות מהתקנות. לא ייתכן שכל עוסק יחליט לעצמו אם מן הראוי לנהל ספר הזמנות או שניתן להתעלם מדרישה זו.

"אם כל עסק יחליט לגבי עצמו החלטות מסוג זה, יגרום הדבר אנדרלמוסיה, ושלטונות המס לא יוכלו לבדוק את הספרים. מטרת הדרישה לנהל ספר הזמנות היא לתת תמונה של כל ההזמנות, גם אם חלקן לא בוצעו לבסוף. תמונה זו צריכה להיות לעיני מבקרי המס. עצם העבודה שהמערערת מודה, כי לא ניהלה ספר הזמנות, די בה כדי לקבוע שהיתה סטייה מהותית בניהול ספרי החשבונות, המצדיקה את פסילת הספרים".

ס.א.ס חויבה לשלם 4,000 שקל הוצאות משפט. (ע"ש 1671/99).