מנסים להסדיר את מקצוע היחצ"נות

חבר הנהלת האיגוד הישראלי ליחסי ציבור, שוקי גוטמן, ועו"ד דן חי, גיבשו באחרונה הצעת חוק, על פיה לא יעסוק אדם במתן שירותי יחסי ציבור ולא ייצור רושם כזה, אלא אם כן הוא בעל רשיון לעסוק בכך

חבר הנהלת האיגוד הישראלי ליחסי ציבור, שוקי גוטמן, ועו"ד דן חי, גיבשו באחרונה הצעת חוק, על פיה לא יעסוק אדם במתן שירותי יחסי ציבור ולא ייצור רושם כזה, אלא אם כן הוא בעל רשיון לעסוק בכך.

גוטמן, מנכ"ל חברת יחסי הציבור גוטמן תקשורת, גיבש את הצעת החוק עם עו"ד דן חי, במטרה להניח תשתית בחוק למערכת כללי אתיקה, שתסדיר את תחום יחסי הציבור בארץ. גוטמן: "תחום זה פרוץ כיום ומעניק למעשה אפשרות לכל אדם להתחיל לעסוק בתחום, ללא ידע מוקדם או הכשרה מתאימה, תוך הגברת סיכון הפגיעה בלקוחות ו/או בעמיתים".

גוטמן מציין, כי האיגוד הישראלי ליחסי ציבור מנסה להסדיר את הרעיונות בנושא גיבוש כללי אתיקה, אך עקב היותו גוף וולונטרי, קיים קושי באכיפת הכללים ולא ניתן להטיל סנקציות משמעותיות על המפירים את כללי האתיקה. הצעת החוק מתייחסת להקמת לשכת העוסקים ביחסי ציבור, שתעניק רשיונות לעומדים בתנאים, תנהל פנקס של בעלי הרשיונות ותקבע כללי אתיקה מקצועית. ההצעה מתייחסת גם להכשרתם של אנשי יחסי ציבור ודוברות, אשר יתקיימו באופן ובמקום, שעליהם יודיע השר הממונה על לשכת העוסקים ביחסי ציבור, בהתייעצות עם ועדה מייעצת והאיגוד הישראלי ליחסי ציבור.

גוטמן אומר, כי בהצעת החוק יש גם הענקת הגנה ראויה ללקוחות של העוסקים ביחסי ציבור, החוששים מפני ניגוד אינטרסים, ונרתעים מכך שפרטים הקשורים בתחום פעילותם אינם כפופים לכללי התנהגות ואתיקה. גוטמן ציין, כי פנה ליו"ר האיגוד, אהרון לפידות, על מנת שיכנס את הנהלת האיגוד לדיון בנושא. הוא הוסיף, כי לאחר קבלת אישור חברי הנהלת האיגוד הישראלי ליחסי ציבור, הוא יפעל לקידום העברת החוק בכנסת.

צרו איתנו קשר *5988