בג"צ שינה החלטה של ביה"ד הארצי לעבודה וקבעו: קופ"ח הפלתה נשים בתנאי הפרישה שלהן

בית הדין האזורי לעבודה דחה את תביעת הנשים לאחר שקבע, כי התוכנית נגועה באפליה פסולה בין העובדים לעובדות אך אלה הסכימו לתנאים הללו ובכך נרפא הפגם

בג"ץ ביטל היום (ד') את כל הסעיפים המפלים לרעה אחיות בקופת חולים כללית בחוזה היציאה לפנסיה עליו חתמו עם קופת חולים. השופטים, מישאל חשין, יעקב טירקל ודורית בייניש קבעו, כי יש לבטל את הסעיפים בשל היותם מנוגדים לתקנת הציבור בשל היותם מפלים את הנשים כנגד הגברים באותה תוכנית.

השופט טירקל היה בדיעה כי יש לבטל לא רק את הסעיפים הללו אלא את כל החוזה, השופט אומר, חוזה שכריתות, תוכנו או מטרתו הם בלתי חוקיים, בלתי מוסריים או סותרים את תקנת הציבור בטל. מדובר בהליכים משפטים אשר החלו בבית הדין האזורי לעובדה בת"א. שתי אחיות בקופת חולים איתנה ניב ונעמי אורטל תבעו את קופ"ח הכללית בטענה כי הסכמי הפרישה שלהם מעבודתם בקופת חולים הופלו שלא כדין ובניגוד לחוק.

מדובר בתוכנית פרישה מרצון מהעבודה בתנאים מועדפים אשר הוצאה בשנות ה-90 ע"י קופת חולים במסגרת תהליך ההבראה אשר חייב בין השאר צמצום במצבת העובדים. המסלול היה פרישה מרצון לפיה ניתנה לעובדים שפרשו קודם לגיל הפרישה פנסיה מוקדמת בתנאים משופרים. פנסיה זו ניתנה לנשים עד הגיען לגיל 60 ולגברים עד הגיעם לגיל 65. מכאן, הטענה לאפליה.

סכום פנסיה זו היה אמור להיות גובה מסכום הפנסיה המשתלמת לאחר הפרישה וכן במסגרת תוכנית זו המשיכה קופת חולים לשלם לקרן הפנסיה המרכזית את התשלומים המגיעים לה מהעובדים עד גיל הפרישה. טענת הנשים היתה, שהן מופלות לרעה בשל אותם חמש שנים נוספות להם זוכה הגבר ואשר לא ניתנים לאישה.

בית הדין הארצי לעבודה דחה את תביעת הנשים לאחר שקבע, כי התוכנית נגועה באפליה פסולה בין העובדים לעובדות אך אלה הסכימו לתנאים הללו ובכך נרפא הפגם.

ערעור לבית הדין הארצי לעבודה נדחה ברוב הדיעות לאחר שבית הדין קבע, כי קודם לחתימתן על ההסכמים ידעו הנשים את כל הפרטים בקשר לתנאי פרישתן.

השופט מישאל חשין כותב בפסק הדין, כי הסבריה של קופת חולים לאפליה האמורה "אין בהם כדי להפוך את הצפרדע לנסיך ואת האפליה האסורה להבחנה מותרת".

איסור אפליה מחמת מין מהווה אחד מעקרונות המפתח במשפט הישראלי. לגבי הטענה שהנשים חתמו על ההסכמים מרצונן הטוב והחופשי אומר השופט, כי חופש הבחירה כלל לא ניתן לנשים ולא הוצע להם לקבל תנאים שווים לגברים. הברירה שהועמדה בפני הנשים כתכתיב מוכן מראש היתה להצטרף לתוכנית ולזכות בתנאי נחותים מן התנאים שהוצעו לעובדים לגברים או להמשיך ולעבוד בפועל עד גיל 65. פסק הדין מבקר את ההסתדרות על ההסכם אשר נחתם על דעתו. השופט אומר, כי היא היתה אמורה לשמש נאמן של העובדות ולייצג נאמנה את האינטרסים של כולם אך דווקא היא נתנה ידה לאפליה לרעה של העובדות. לדבריו, מהנשים נשללה זכות הבחירה האמיתית.

לאור האמור, קובע השופט, יש להחזיר את העניין של העותרות אל בית הדין האזורי לעבודה להמשך עיון ודיון על מנת לברר את ההשלכה של ההתניות הפסולות בהסדרי הפרישה ולאחר מכן לדון בפיצוי שיש לתת לעובדות. את העותרות ייצגו עוה"ד אריאל שמר ואשר סלע.

בבית הדין לעבודה בת"א תלויה ועומדת בקשה לתביעה ייצוגית בעניין זה אשר הדיון בה הוקפא עד לפסק דין בג"ץ בנושא.

(בג"ץ 6845/00)

צרו איתנו קשר *5988