המזרחי רוכש מיולי עופר ומגלקסי קומות משרדים ב-32 מיליון שקל

למרות הירידה במחירי הנדל"ן, ישלם המזרחי לעופר את המחיר בו רכש את המשרדים במגדל "שער העיר" בר"ג, לפני כשלוש שנים

בנק המזרחי, שרכש לפני כשנתיים שש קומות משרדים במגדל "שער העיר" ברמת גן, מתכונן לרכוש שתי קומות נוספות בבניין שנבנה על ידי חברת אוסיף ובעליה, משפחת אביב. אחת הקומות נרכשת מידי חברת האחים עופר נכסים, שבשליטת יולי עופר. האחים עופר, יחד עם איש העסקים מוזי ורטהיים, חולקים את השליטה בבנק המזרחי.

הבנק יזמן אסיפה כללית כדי לאשר את ההתקשרות כעסקת בעלי עניין, המחייבת רוב מיוחד. מדובר ברכישת קומות המשרדים ה-12 וה-13 בבניין, מידי חברת גלקסי נדל"ן והאחים עופר, בהתאמה, תמורת 16.1 מיליון שקל לכל קומה.

במידה ואסיפת בעלי המניות של הבנק תאשר את הרכישה, ובכפוף למילוי תנאים מתלים, יועברו הקומות לידי הבנק עד סוף ינואר 2003, בד בבד עם מסירת יתר הקומות בבניין שאותן רכש בעבר.

האחים עופר נכסים, יחד עם גלקסי נדל"ן וחברת לפריס (אף היא בשליטת משפחת עופר) רכשו את קומות המשרדים הנמכרות על ידן כעת באוגוסט 99', במסגרת עסקה לרכישת מלוא הזכויות בקומות 20-12 ובקומות 46-44 בבניין, תמורת 47 מיליון דולר ובמחיר של 2,725 דולר למ"ר.

בנק המזרחי מצדו, התקשר ביוני 2000 בחוזה לרכישת קומות המשרדים 11-6 בבניין ושטחים מסחריים תמורת 29 מיליון דולר. בעסקה הנוכחית ישלם הבנק לאחים עופר את המחיר ששילמה לפני שלוש שנים, למרות השפל בענף הנדל"ן.

נימוקי ועדת הביקורת והדירקטוריון לאישור ההתקשרות הן:

א. על פי זיכרון דברים שנחתם בדצמבר 99', רכש הבנק את הקומות 11-6 בבניין ורכישת הקומות הנוספות נועדה לאפשר לו לרכז את יחידות ההנהלה, לרבות חברות בנות מסוימות, במבנה מרכזי אחד.

ב. במסגרת רכישת 6 הקומות האמורות, קיבל הבנק לובי נפרד וכן מעליות נפרדות לשימושו הפרטי. שתי הקומות שיירכשו הינן בצמידות לקומות שנרכשו ויקנו לבנק יתרון תפקודי ביצירת רצף בין הקומות שבבעלותו.

ג. על אף הירידה במחירי הנדל"ן, ובכללם מחירי משרדים, מאז נחתם החוזה הראשון לרכישת הקומות, התמורה שתשולם בעסקה זהה והיא הולמת בנסיבות העניין. זאת, במיוחד בשל היתרון התפקודי הכרוך ביצירת רצף בין הקומות שבבעלות הבנק וכן לאור משאים ומתנים שניהל הבנק עם צדדים שלישיים לרכישת קומות אחרות בבניין, שאינן צמודות לקומות 11-6. התמורות שנדרשו במסגרת משאים ומתנים אלה לא היו נמוכות באופן מהותי מהתמורה בעסקה.

פרויקט שער העיר (ששמו ישונה ל-"מגדל משה אביב") נבנה לגובה של 68 קומות והוא בניין המשרדים הגבוה במזרח התיכון. היקף ההשקעה בפרויקט מוערך בכ-140 מיליון דולר (ליווי פיננסי של בנק לאומי). היקף ההכנסות החזויות בפרויקט מסתכם בכ-170 מיליון דולר. מסכום זה נחתמו כבר הסכמים בהיקף של כ-140 מיליון דולר, אשר הניבו לאוסיף רווחים נאים.

המגדל נבנה מול "צומת עלית", בקרן הרחובות ז'בוטינסקי ואבא הלל. הוא מכיל בעיקר שטחי משרדים וכן שטחי מגורים ומסחר בהיקף של כ-82 אלף מ"ר. אוסיף ואביב רכשו את הקרקע לפרויקט ב-95'. חלקה של הקבוצה בפרויקט, לאחר עסקאות קומבינציה, דולל ל-63% (מתוכם חלקה של אוסיף 75%).

צרו איתנו קשר *5988