שמואל דנקנר ירד מהאוטובוסים של דן

דנקנר השקעות וויוונדי ויתרו על רכישת 50%-25% ממניות קואופרטיב התחבורה

באופן לא מפתיע, הודיעה היום חברת דנקנר השקעות על הפסקת ההתקשרות עם ויוונדי בנוגע להשתלבות בתחום התחבורה הציבורית בישראל. לא מפתיע, שכן חלפו יותר משנתיים מאז התקשרו השתיים במזכר הבנות לשותפות בקואופרטיב דן, אך לא החלו עדיין בבדיקת נאותות לצורך ביצוע ההשקעה.

דנקנר השקעות, שמוביל שמואל דנקנר וחברת קונקס ישראל מקבוצת ויוונדי הצרפתית, הקימו לצורך פעילותן המשותפת חברה, שבה החזיקה קונקס 60% מההון ודנקנר 40%. לדנקנר גם ניתנה אופציה לרכישת 9.9% נוספים בחברה המשותפת.

החברה המשותפת אמורה הייתה לעסוק בניהול ותפעול מערכות תחבורה ונכסי נדל"ן הקשורים לאותן מערכות. בחודש אוקטובר 2000 חתמו דנקנר וקונקס על מזכר הבנות עם קואופרטיב דן, לפיו תבצענה השתיים בדיקות נאותות בקשר לדן, על מנת לבחון השקעה של החברה המשותפת. על פי מזכר ההבנות, אמורה הייתה תקופת בדיקת הנאותות להתבצע במשך 90 יום מיום העמדת המידע והמסמכים הרלוונטיים. בדיקה שכזו לא בוצעה.

בחודשים פברואר ואפריל 2001, התקשרו הצדדים במזכרי הבנות נוספים, לפיהם תערוך החברה המשותפת בדיקת נאותות בקשר לדן, שבסופה תהיה רשאית להגיש לדן הצעה בכתב בדבר רכישת 50%-25% ממניות דן. אלא שגם בדיקת נאותות זו לא בוצעה.

דנקנר השקעות, הפועלת בעיקר בתחומי התקשורת והנדל"ן, מבקשת להיכנס לפרויקט תחבורתי נוסף. בחודש ינואר 2001 התקשרה החברה עם לאופר תעופה ופליינג קרגו במזכר עקרונות בקשר לשיתוף פעולה לצורך הגשת הצעה משותפת במכרז רשות שדות התעופה, לבחירת הגוף שיתכנן, יקים, ינהל ויפעיל מסוף מטענים בנוסף למסוף הקיים כיום בנתב"ג.

על פי תנאי ההתקשרות אמורה דנקנר השקעות להחזיק 19% ממניות החברה המשותפת. בחודש פברואר 2001 הגישו יזמי מסוף המטענים את הצעתם במסגרת השלב המקדים, והתחייבו בה, בין היתר, להשקיע 12 מיליון דולר, כפוף לתנאי המכרז הסופי והיקף הפעילות שתידרש לפי תנאיו. הקבוצה עברה את השלב המקדים במכרז יחד עם קבוצה נוספת.

צרו איתנו קשר *5988