צלרמאייר-פילוסוף ביקש מהמחוזי צו מניעה זמני נגד עו"ד גיל מור שיאסור עליו שימוש בשם הפירמה

לטענתם, למרות שהשותפות צלרמאייר-פילוסוף-מור אינה קיימת עוד ממשיך מור לעשות שימוש שלא כדין בשם השותפות

משרד עורכי הדין צלרמאייר, פילוסוף, הגישו היום לבית המשפט המחוזי בת"א בקשה לצו מניעה זמני נגד עו"ד גיל מור, שהיה שותף בשותפות צלרמאייר, פילוסוף, מור, שיאסור עליו לעשות כל שימוש בשם הפירמה או בשם השותפות או בשם עורכי הדין השותפים בה.

כן מבקש המשרד לאסור על מור להסיר את שם השותפות משלט הפירמה שלו, וכן מכל מסמך, כרטיס ביקור, או נייר פירמה. כמו כן, נתבקש צו לאסור עליו לעשות שימוש כלשהו במוניטין של הפירמה ולאסור עליו להציג אותו כקשור אליה.

המשרד טוען, באמצעות עורכי הדין אייל רוזובסקי וגד מינא ממשרד צדוק, כי מור היה בעבר שכיר ושותף במשרד. במאי 2000, חדל להיות שותף במשרד והציע לשותפים הבכירים בו להקים איתו שותפות חדשה, שבה יחזיק משרד צלרמאייר, פילוסוף כ-33% והיתרה תהיה בידי מור. הצדדים הגיעו להסכם לפיו הוקמה השותפות צלרמאייר, פילוסוף, מור שפעלה בהרצליה. סוכם כי מור ינהל את הפירמה. השותפות הגיעה לקיצה וצלרמאייר פילוסוף ביקשו ממור לחדול לעשות שימוש בשמם. לטענת המשרד, למרות שהשותפות אינה קיימת עוד ממשיך מור לעשות שימוש שלא כדין בשם השותפות ולהמשיך לנצל את המוניטין שלה טובתו האישית, והכל מבלי שהורשה לעשות כן.

עוד טוען המשרד, כי במסגרת מגעים שהתקיימו בין הצדדים, הסכים לאשר למור דחייה במועד שינוי שם הפירמה, עד ל-28.2.2003. ואולם, טוען המשרד, מור ממשיך לעשות שימוש בשמו תוך הצגת תיאור כוזב ומצג שווא.

טרם הוגשה תשובה לבקשה לצו מניעה.

צרו איתנו קשר *5988