קיץ בא, לשביתה

לא במקרה בחרו ראשי ההסתדרות את העיתוי הנוכחי כדי להתחיל במהלך של סכסוך עבודה. הסיבות לסכסוך לא נוצרו היום, לא אתמול, ולא לפני שבוע - אבל המאבק על הסכמי השכר החדשים במיגזר הציבורי קרב ובא

אחרי חצי שנה של שקט יחסי ביחסי העבודה במשק, שהופר רק באחרונה ע"י העובדים הבלתי יחודיים במשרדי הממשלה, צפויה התחממות ניכרת בעוד כשבועיים, בעקבות הכרזת סיכסוך עבודה כללי במשק ע"י הנהגת ההסתדרות. באגף לאיגוד מקצועי הכינו כבר מיסמך אשר מפרט את העילות העיקריות להכרזת הסיכסוך. עילות אלה, צריך לומר, לא פרצו היום וגם לא אתמול ולא לפני שבוע. אבל ראשי ההסתדרות בחרו, לא במקרה, את העיתוי הנוכחי כדי להתחיל במהלך, וזאת על רקע המאבק הקרב ובא על הסכמי השכר במיגזר הציבורי.

העילות הרשמיות שהוצגו הבוקר כבסיס להכרזת סיכסוך עבודה כללי, נוגעות בעיקר לתחום הסדרי הפנסיה. לאחרונה, אחרי עיכובים של חודשים רבים, העביר האוצר למנהלי הקרנות את ההנחיות ליישום ההסדרים החדשים, ובהסתדרות טוענים כי יש בהן משום הרעה ממשית, הן לעמיתים החדשים והן לעמיתים הותיקים.

במיסמך שהוכן באגף לאיגוד מקצועי, מצביעים על שלוש הנחיות שאי אפשר לעבור עליהן לדסר היום:

הראשונה - ביטול רציפות זכויות במעבר עובדי מדינה לקרן פנסיה. במילים אחרות, עובד מדינה שיעזוב את מקום עבודתו ויעבור למקום עבודה אחר, ייאלץ להתחיל את הביטוח הפנסיוני שלו כעמית חדש, עובדה שתרע את זכויותיו במידה ניכרת.

הנחיה שניה - תוספות שקיבלו העובדים לאחר 1 בינואר 95', לא יבוטחו במסגרת רכיבי פנסיה.

והשלישית - האוצר, אומרת ההסתדרות, אינו מכבד הסכם שנעשה בשעתו עם שר האוצר בייגה שוחט, בנוגע להפרשי החישוב בין פנסיה המחושבת על פי שיטת הממוצעים, לבין זו המחושבת לפי שיטת שלוש השנים האחרונות. ראשי ההסתדרות אומרים כי קיים הסכם חתום, שבו הובטח כי במקרה שמתברר הפשר בין שתי השיטות, האוצר ישלם לעמיתים פיצוי בשיעור של %60 מההפרש.

עילה נוספת להכרזת הסיכסוך במשק היא ביטול הסכמי שכר שנעשו לאחרונה במקומות עבודה כמו קופ"ח הכללית, מקורות, תעש, שלטון מקומי, וכמה מהמוסדות להשכלה גבוהה.

שלמה שני, יו"ר האגף לאיגוד מקצועי: "אי אפשר לעבור לסדר היום על השיטה שבה נוקט הממונה על השכר באוצר, יוסי קוצ'יק, אשר בא ומבטל הסכמי שנעשו כדין בין ועדים והנהלות, על יסוד חוק יסודות התקציב. אם הנהלה מנהלת מו"מ עם ועד עובדים ומסכימה לחתום על הסכם - לא ייתכן מבחינתנו שהוא יבוא ויבטל אותו. אני מצפה שהוא ינהל את החשבון שלו עם המעסיק, ולא עם העובדים. אם המעסיק עבריין, שיעשו את החשבון איתו ולא ע"י הענשת העובדים."

עילה נוספת להכרזת הסיכסוך במשק נוגעת לנושא ה"אאוטסורסינג". ההסתדרות אומרת כי מגמת ההפרטה הגוברת במשק מביא להוצאת עבודות לגורמים חיצוניים, לפיטורים ולפגיעה חמורה בעובדים. שלמה שני טוען כי דוגמאות בולטות למגמה זו באו לידי ביטוי בחברת בזק, אבל כבר מדברים על כך גם בחברת אלעל ובאחרות.

ההסתדרות, אומר שלמה שני אינה יכולה להשלים גם עם ביטול ההעדפה למפעלים במכרזי משרד הבטחון. הוא מדגיש כי הפחתת שיעור ההעדפה מ-%15 ל-%5 תביא לסכנה ממשית למפעלים בפריפריה, מפעלים עתירי עבודה שלא יוכלו לעמוד בגזירה החדשה.

שני: "בכל הנושאים האלה קיימנו מגעים עם האוצר וניסינו להגיע להדברות, אבל שום דבר לא זז. בסופו של דבר הוחלט על מאבק כולל, כדי למנוע את המשך הפגיעה בעובדים. הדרך הראויה לכך היא בהכרזת סיכסוך כללי אשר אולי יביא לשינוי בגישת האוצר כלפי העובדים".

אבל מעבר לעילות הרשמיות, קיימת ברקע העובדה הבאה: בחודש ספטמבר הקרוב, צפוי לפוג תוקף הסכמי השכר במיגזר הציבורי. הקיץ החם ביחסי העבודה יכין את הקרקע למאבק הגדול. מדובר בסקטורים החזקים במשק: הנדסאים וטכנאים, מהנדסים, עובדי מדינה, פקידים, אקדמאים במח"ר, מורים ואחרים.

הכרזת סיכסוך העבודה הכללי במשק היא, איפוא, בבחינת קריאת כיוון כללית. ועדי העובדים הגדולים יקימו מטה מאבק, יארגנו אסיפות הסברה, יקיימו שיבושים ויכינו את השביתה הכללית. אבל כל זה הוא בבחינת הכנה לקראת המאבק שצפוי להגיע בסתיו, עת יפוג תוקפם של הסכמי השכר במגזר הציבורי. « מיכל רוה « קיץ בא, לשביתה « לא במקרה בחרו ראשי ההסתדרות את העיתוי הנוכחי כדי להתחיל במהלך של סכסוך עבודה. הסיבות לסכסוך לא נוצרו היום, לא אתמול, ולא לפני שבוע - אבל המאבק על הסכמי השכר החדשים במיגזר הציבורי קרב ובא

צרו איתנו קשר *5988