מניות רדומות לא יחושבו בשקלול שווי השוק של החברות בבורסה

הנפגעת העיקרית מהמהלך היא אלקו אחזקות שעלולה לצאת מרשימת המעו"ף

עכשיו זה סופי - המניות הרדומות יגרעו מחישוב שווי השוק של החברות בבורסה בתל אביב. זאת לאחר שאושרה סופית החלטת דירקטוריון הבורסה, לפיה מניות המוחזקות על ידי החברה עצמה ("מניות רדומות" על פי חוק החברות) לא תיחשבנה עוד בעת שקלול שווי השוק של החברות.

על פי הודעת הבורסה, ב-4 בספטמבר (יום ה') יעודכן שווי השוק של החברות הבורסאיות להן מניות רדומות, כאשר משקלן במעו"ף יעודכן רק ב-7 בספטמבר (יום א'). כדי למנוע ספקולציות, המסחר במניות המעו"ף ב-4 בספטמבר יתנהל על פי המתכונת החדשה למסחר במניות שנגרעו/התווספו למדד המעו"ף.

על פי ההחלטה, יערך מסחר פתיחה מיוחד בתום המסחר הרציף במניות שבהן ירשם שינוי של מעל ל-3% בשווי השוק על פי החישוב החדש, ובסופו יקבע שער הסגירה שלהן. שמות המניות שבהן יערך המסחר המיוחד תפורסם לקראת מועד השינוי.

כיום ישנן 110 חברות בורסאיות המחזיקות במניות רדומות. בנוסף, ישנן 190 חברות שמחזיקות במניותיהן על ידי חברה-בת. בחברות אלה לא חל כל שינוי, שכן על פי החוק, מניות המוחזקות על ידי חברה-בת אינן נחשבות כמניות רדומות, ויש להן זכויות זהות למניות המוחזקות על ידי בעלי המניות האחרים בחברה (למניות רדומות אין כל זכות בחברה).

המהלך שמבצעת הבורסה הוא מהלך מתבקש בשוק. בעבר ציטטנו כאן פעילים הטוענים, כי מדובר בעיוות באופן חישוב שווי החברות, שכן למעשה מדובר במהלך הפוך להנפקת מניות, כלומר בהחזרת מניות החברה למרתפיה, ולכן מניות אלו צריכות להיחשב כאילו יצאו מהמחזור. יתרה מכך, ישנם מצבים קיצוניים, בהם החברות מחזיקות בשיעור רב של מניותיהן, ובכל זאת הן ניכללות במדדים, למרות שהשווי של המניות שלהן שכן נסחרות בבורסה (כולל אלו שבידי בעלי העניין בהן) נמוך משל חברות אחרות, שלהן אין מניות רדומות.

בבורסה כמובן לא יצביעו על חברה זו או אחרת, אבל ברור כי מי שנהנית כיום מהמצב היא חברת אלקו החזקות , שכ-15.9% ממניותיה הן מניות רדומות. שווי השוק של אלקו עומד כיום על 397 מיליון דולר, אך אם ננטרל את אותן מניות רדומות, ירד שווי החברה ל-334 מיליון דולר בלבד, מה שבנתונים הנוכחיים בשוק יוציא אותה מהמעו"ף במועד העדכון הבא (15 בדצמבר).

צרו איתנו קשר *5988