ארגון סגל המחקר במשהב"ט, רפא"ל ומשרד רוה"מ עתר לבג"ץ בבקשה לבטל הסעיפים המקצצים משכר העובדים

הארגון טוען, כי הממשלה ניהלה מו"מ עם ההסתדרות על ההסכם הקיבוצי שלא בתום לב

ארגון סגל המחקר במשרד הביטחון, ברפא"ל ובמשרד ראש הממשלה, עתר היום (ד') לבג"ץ, בבקשה לבטל את הסעיפים המקצצים משכר העובדים בחוק התוכנית להבראה כלכלית.

הארגון טוען, כי הממשלה ניהלה עם ההסתדרות משא ומתן שלא בתום לב, אשר בסופו גובש ההסכם הקיבוצי, שחל על עובדי המחקר.

העותרים מציינים, באמצעות עוה"ד אריאל שמר ועדנה מירב, כי עוד לפני שמשרד האוצר נפגש עם ארגוני העובדים לאחר הבחירות האחרונות לכנסת, הוא הודיע, כי המדינה מצויה במשבר כלכלי, ולפיכך נדרשים צעדים קיצוניים להפחתת שכרם של עובדי המגזר הציבורי.

עוד הודיע האוצר, כי אם לא יקבל את הסכמת ארגוני העובדים לקיצוצים, תנקוט המדינה בחקיקה חד-צדדית להשגתם.

במרץ השנה אישרה הממשלה את התוכנית הכלכלית, במסגרתה נקבע, כי על האוצר לנהל משא ומתן עם הארגונים היציגים להפחתת השכר בשירות המדינה.

לדברי העותרים, האוצר חרג מהסמכות שניתנה לו, ופעל לחקיקה שתכפה הסדר על ארגוני העובדים מבלי לקיים עימם מו"מ של ממש. לדברי העותרים, המו"מ נוהל למעשה תחת איום חקיקה. בסופו של דבר, נקבעו הפחתות שכר והחלטות בדבר "שקט תעשייתי". לאחר מכן, טוענים העותרים, המדינה ניהלה עם ארגון סגל המחקר מו"מ למראית עין, כאשר עמדת האוצר היתה בלתי מתפשרת, ולא סטתה מההסכם שנחתם עם ההסתדרות.

בחודש מאי השנה נחקק חוק ההסדרים, ובו פרקים בדבר הפחתת השכר של עובדי המגזר הציבורי ושינויים בתנאי הפנסיה התקציבית.

לטענת הארגון, הפגיעה בשכר נוגדת את זכויות הקניין שבחוקי היסוד ופוגעת בחופש ההתאגדות, בחופש ההתקשרות החוזית ובזכות לשוויון. עוד נטען, כי הארגון חושש שהאוצר יבקש להחיל עליו גם את סעיף "שקט תעשייתי".

הארגון מבקש להוציא צו ביניים המונע את הקיצוץ, עד להכרעה בעתירה.

(בג"ץ 7557/03).