גישור בין נשר לחב' מגדל, מנורה, המגן, כלל והפניקס

נשר עתרה ביוני 03' לביהמ"ש בבקשה להצהיר על זכותה לקבלת כיסוי ביטוחי לפוליסות שהוציאו המשיבות לקבלנים שהעסיקה נשר במפעליה

נשר וחברות הביטוח מגדל , מנורה , המגן, כלל והפניקס , קיבלו את הצעת השופטת הילה גרסטל, לנסיון גישור לפני מינוי מגשר ע"י ביהמ"ש. ניסיון הגישור יוגבל ל-30 יום.

נשר עתרה ביוני 03' לביהמ"ש בבקשה להצהיר על זכותה לקבלת כיסוי ביטוחי לפוליסות שהוציאו המשיבות לקבלנים שהעסיקה נשר במפעליה.

לדברי נשר, עובדים של הקבלנים נפגעו בעבודתם אצלה, והגישו תביעות פיצויים כנגד נשר.

מגדל פנתה למשיבות החתומות על אישורי קיום הביטוחים שנמסרו לנשר ע"י הקבלנים, בדרישה לטפל בתביעות. זאת, בהיות נשר מבוטח נוסף, בהתאם לפוליסות שהוציאו הקבלנים.

לדברי נשר, מגדל, מנורה והמגן, לא התכחשו לחבותן, אך היתנו את המשך הטיפול בתביעות בכך שכלל והפניקס, מבטחי נשר, יראו בכך כפל ביטוח.

לדברי נשר, הותנה עם המשיבות, כי לא מתקיים ביטוח כפל, אלא פוליסות הקבלן קודמות לפוליסה של נשר. המשיבות מנועות מלטעון לביטוח כפל, שכן בחתימתן על האישורים לקיום ביטוחים יצרו מצג על פיו הביטוחים הנערכים על-ידם הם ביטוחים ראשונים. דהיינו, בדרגת עדיפות ראשונה, ודרגת עדיפות ראשונה לביטוחים הנערכים ע"י נשר.

(ה"פ 03/72703).