דו"ח ועדת דינור: מנכ"ל רשות השידור לא יהיה העורך הראשי

עוד הומלץ: להפוך את הרשות מגוף מפיק לגוף משדר * 50% מזמן השידור יוקצה להפקות מקומיות

מנכ"ל רשות השידור לא ישמש עוד כעורך הראשי של ערוצי הטלוויזיה של רשות השידור או של קול ישראל. בראש הרדיו ובראש הטלוויזיה יעמדו מנהלים שישמשו כעורכים ראשיים, כל אחד במדיום שלו. מנהלי הרדיו והטלוויזיה בערבית יהיו כפופים מנהלית למנהל המופקד על אותו המדיום בו הם פועלים, אך כל אחד מהם ישמש כעורך ראשי בתחומו. מנהל המדיום יהיה בעל סמכויות ניהול וביצוע מלאות בכפוף למנכ"ל, אך בתחום התוכן יהיה כפוף לוועדת התוכן של הדירקטוריון.

דברים אלה עולים מהמלצות הוועדה לרפורמה בשידור הציבורי בראשות מנכ"ל משרד התמ"ת רענן דינור, אשר הגיעו לידי "גלובס". בוועדה לרפורמה יהיו חברים יצחק לבני, אמיר לוי ממשרד האוצר (שיוצג על ידי חיים פרננדס), המשנה ליועץ המשפטי לממשלה עו"ד דוידה לחמן-מסר (שיוצגה על ידי רוני טלמור), יו"ר רשות השידור בעבר גיל סמסונוב ומיכאל שיזף.

אחת ההמלצות העיקריות של הוועדה היא שינוי מבני מקיף בראשות השידור והפיכתה לבית שידור, במובחן מבית הפקה, אשר יפיק וישדר תוכניות בתחום החדשות ואקטואליה וכן תוכניות ייחודיות מעת לעת, שיופקו בתוך הבית. כל התוכניות האחרות יופקו בהפקה חיצונית. לפחות 50% מזמן השידורים בטלוויזיה יוקצה להפקות מקומיות שישודרו בשידור ראשוני.

מליאת רשות השידור תוחלף במועצת השידור הציבורי, אשר תפקח כרגולטור נפרד ועצמאי על כלל מפעילי השידור הציבורי, בהם רשות השידור, הטלוויזיה החינוכית, גל"צ ושידורי הכנסת. רשות השידור תפעל על פי העקרונות שנובעים מחוק החברות הממשלתיות, במיוחד בתחומי הפיקוח והבקרה התקציבית. מבנה רשות השידור יותאם באופן שיאפשר לה גמישות תפעולית תפקודית, כמתחייב בארגון יוצר.

חברי מועצת המנהלים של רשות השידור ישמשו דירקטורים לכל דבר ועניין. חברי הדירקטוריון יישאו באחריות אישית מלאה, ויהיו בעלי סמכות מלאה להתוות את מדיניות הרשות ולפקח על יישומה. מנכ"ל הרשות ימונה לתפקידו באישור השר הממונה, והוא, כאמור, לא ישמש כעורך ראשי של רשות השידור.

יצוין כי עיקרה של הרפורמה המוצעת עוסק בכישלון המתמשך בניהולה של רשות השידור, אשר סובלת ממעורבות פוליטית קשה, בשל העובדה שראשי הרשות ממונים על ידי השרים הממונים והממשלה, וחברי מליאת רשות השידור בחלקם הם מינויים פוליטיים. הרפורמה באה לפתור חלק מהבעיה באמצעות הסבת מליאת רשות השידור למועצת מנהלים, שלחבריה כל הסמכויות והאחריות של דירקטורים, כפי שנקבע בחוק החברות הממשלתיות. עם זאת, עדיין נשאר על כנו הקשר בין מנכ"ל הרשות לשלטון, באמצעות העובדה שהמנכ"ל ממונה לתפקיד באישור השר הממונה על רשות השידור.

צרו איתנו קשר *5988