אסטרטגיות מסחר באופציות והתאמתן לתחזית

הפעם נדון בשלוש אסטרטגיות מסחר, מתוך עשרות אסטרטגיות קיימות, ונבדוק מתי משתמשים בכל אחת מהגישות.

1. אופציה עירומה: רכישת אופציה עירומה היא רכישה של אופציה בודדת, וזו האסטרטגיה הפשוטה והזולה ביותר. נשתמש באסטרטגיה זו כאשר אנחנו צופים תנודת שוק קצרת זמן, בטווח של יום אחד ועד למספר ימים בודדים. המטרה בשימוש באופציה עירומה היא לנסות להרוויח מהתפתחות מגמת מחיר בכיוון כלשהו (מעלה או מטה), תוך אפשרות להיכנס ולצאת מן השוק מהר ובעלות נמוכה. העלות נמוכה יחסית לאסטרטגיות אחרות כיוון שבאסטרטגיות אחרות מספר האופציות המשולבות הוא יותר מאחת ועל כל פעולה באופציה משולמת עמלה.

2. אופציה מכוסה (מרווח): אסטרטגיה זו כוללת רכישה של אופציה ומכירה של אופציה רחוקה יותר (מחוץ לכסף). לדוגמא, מרווח אופטימי (שירוויח מעליית המחיר) יורכב מרכישת אופצית CALL עם מחיר מימוש מסוים, ומכירה (כתיבה) של CALL, במחיר מימוש גבוה יותר. במצב כזה, נהנה כל עוד יעלה מחיר הנכס וזאת עד שיעלה (במועד מימוש האופציה) לרמה שמעל למחיר המימוש של האופציה הכתובה. כמו כן, היות שקיבלנו פרמיה עקב הכתיבה, סכום ההשקעה שלנו נמוך יותר מאשר בכתיבה של אופציה עירומה.

דוגמא אחרת היא של מרווח פסימי (שירוויח מירידה במחיר נכס הבסיס) ומהותה של דוגמא זו, היא רכישה של אופציית PUT במחיר מסוים ומכירה (כתיבה) של PUT בשער מימוש נמוך יותר. באסטרטגיה כזו נרוויח מירידה במחיר הנכס עד שירד (במועד הפקיעה) לרמה של מתחת למחיר המימוש של האופציה הכתובה.

לרוב נעשה שימוש באופציה מכוסה כאשר אנחנו מאמינים בשינוי מחיר של השוק בכיוון מסוים, אך חוששים שלמגמה ייקח זמן להתפתח. היות שהשקענו פחות כסף מאשר היינו משקיעים באופציה עירומה, נהיה חשופים פחות אם השוק יפעל לרעתנו. במצב כזה יש לנו יכולת לחכות ולראות אם המחיר נע בכיוון ההפוך לתחזית שלנו או נע בעצלתיים לכיוון שחזינו.

החיסרון שטמון באסטרטגיה זו הוא שכתיבת האופציה ממתנת את הרווח שיווצר לנו כתוצאה מרכישת האופציה, אם מחיר הנכס יפעל לטובתנו. במידה שהשוק יפעל לרעתנו, ההפסד יהיה נמוך יותר.

היתרון הגדול של אסטרטגיה זו הוא הקטנה משמעותית של החשיפה לשני סיכונים שהזכרנו בכתבה הקודמת: שחיקת הזמן ושינויים בסטיות התקן של השוק. הכתיבה בפוזיציה מקטינה, מבטלת ולעיתים גם משפרת את שחיקת הזמן לטובתנו. הסיבה היא שכתיבת אופציה שנעשתה מול קניה, מקזזות אחת את השנייה, גם אם לא באופן מלא.

באופן דומה, קניה של אופציה ביחד עם כתיבה תקטין באופן משמעותי את החשיפה לשינויים בסטיות התקן. במיוחד אמורים הדברים במצב של התנהלות איטית של השוק. מצב זה יגרום לירידה בסטיות התקן של השוק ואסטרטגית המרווח תקטין את ההפסד, שינבע מירידה בסטיות התקן, לעומת אופציה עירומה.

3. מימון רכישת שתי אופציות או יותר על ידי מכירת אופציה אחת: באסטרטגיה זו נשתמש כאשר אנחנו חוזים תנודה חדה במחיר הנכס. במצב זה נרכוש מספר אופציות, אך מכיוון שלא נרצה להסתכן בהפסד גדול אם המחיר יפעל לרעתנו, נממן את קניית האופציות על ידי מכירה (כתיבה) של אופציה בתוך הכסף (אם מדובר באופציית CALL "בתוך הכסף", המשמעות היא שמחיר המימוש גבוה יותר. אם מדובר באופציית PUT "בתוך הכסף", המשמעות היא שמחיר המימוש נמוך יותר מן האופציות שקנינו).

נשתמש באסטרטגיה זו כאשר אנחנו צופים תנודה חדה של השוק בכיוון מסוים ומעונינים "להרוויח בגדול". אם אנחנו צודקים בחיזוי, נשיג רווח גדול כיוון שקנינו יותר מאופציה אחת. יחד עם זאת, רכישת מספר אופציות חושפת אותנו להפסד גדול מדי אם נטעה, כך שנעדיף להקטין את הסיכון מתנועה אפשרית בכיוון ההפוך, על ידי כתיבת אופציה.

ניתן לבנות את הפוזיציה כך שלא תהיה חשופה לתנודות של השוק (בעגה המקצועית נכנה זאת "דלתא" אפס). אם השוק פועל לטובתנו והתנודה משמעותית, הרווח ילך ויגדל ככל שהתנועה תתקדם.

גם אם השוק יפעל לרעתנו נעבור במקרה כזה (של אסטרטגיה שהתחילה בדלתא אפס) לרווח הולך וגדל, מכיוון שההפסד על האופציות הקנויות ילך ויקטן. אסטרטגיה כזו היא בעלת סיכון אפסי לתנודת השוק והיא מאפשרת לנו להרוויח גם אם מחיר הנכס נע בכיוון הפוך מהתחזית. החיסרון הגדול של שימוש באסטרטגיה כזו היא ששחיקת הזמן שלה גבוהה ואם השוק לא נע לשום כיוון, נעבור להפסד.

אם אכן מתפתחת תנודה חדה בכיוון שצפינו, היא תלווה בדרך כלל גם בגידול בסטיות התקן וגם עניין זה יפעל לטובתנו, מכיוון שאנחנו מחזיקים הרבה אופציות קנויות. בדרך נרוויח פעמיים: בפעם הראשונה מכך שהשוק נע בכיוון ובעוצמה שצפינו ובפעם השנייה מהגידול בסטיות התקן.

המאמר הרביעי מתוך סידרה של חמישה מאמרים על שוק הנגזרים.

הכותב הוא מנכ"ל תטא 1 השקעות וניירות ערך בע"מ, חברה לניהול השקעות באמצעות מכשירים פיננסיים. כל האמור לעיל הנו בגדר דעה אישית של הכותב, מבוסס על ניסיונו האישי ואינו מהווה מחקר מדעי. אופציות וחוזים עתידיים מוגדרים בחוק כנכס בעל סיכון מיוחד. כל הפועל על פי הרשום לעיל עושה זאת על אחריותו בלבד.

צרו איתנו קשר *5988