סטאר נייט זכתה בחוזה של 16 מיליון שקל מחברת ITT האמריקאית לאספקת כוונת לראיית לילה

ההיקף הכולל של החוזה עומד על 40 מיליון שקל מתוכו חלקה של סטאר נייט עומד על 40%; צבר ההזמנות של החברה עומד על 45 מיליון שקל וצפוי לעמוד על 55 מיליון שקל בסוף השנה

חברת סטאר נייט ממשיכה לזכות בחוזים חדשים ולהגדיל את צבר ההזמנות שלה. החברה, באמצעות חברת נכדה בבעלות מלאה, Star Night USA Inc ,קבלה הזמנה מחברת ITT האמריקאית לאספקת כוונות לראיית לילה ממוזערות למשרד הבטחון הישראלי. היקף ההזמנה הכולל הוא כ 40 מיליון ש"ח וחלקה של חברת Star Night USA Inc הינו כ 40% דהיינו 16 מיליון שקל. אספקת הכוונות תתבצע במהלך הרבעון האחרון של שנת 2004 ובמהלך שנת 2005.אברהם שגיא מנכ"ל החברות הבנות של סטאר נייט ציין היום כי הסכם זה הוא שלב ראשון בהזמנה רחבת היקף שלהערכת החברה תגיע ב-4 השנים הקרובות להיקף כולל של 30 מיליון דולר.

סטאר ניט פיתחה במהלך השנים האחרונות כוונות לראיית ליילה ממוזערות מסוג "ליאור". כוונות אלו אמורות לתת מענה ללוחמה בשטח בנוי והיא מותאמת לנשקי צבא האמריקאי ורובה הסער הישראלי מסוג תבור.הזמנות אלו מצטרפות להזמנות נוספות עליהן דיווחה החברה בחודשיים האחרונים. בתחילת חודש מאי קיבלה חברת ניו נוגה לייט, (חברת בת בבעלות מלאה של סטאר ניט מחברה אמריקנית הזמנה בסך כ-7 מיליון שקל, לאספקת אמצעי לראיית לילה לשוק האזרחי והמשטרתי בארה"ב, אשר יסופק במהלך השנים 2004-2005. שיעור הרווח הגולמי הצפוי מעסקה זו עומד על כ-55%. שבועיים קודם לכן דיווחה סטאר נייט על כך שזכתה בחוזה בהיקף של 22 מיליון שקל לאספקת ציוד לראיית לילה ממדינה באפריקה שאת זהותה סירבה לחשוף. גם חוזה זה יסופק בין השנים 2004-2005. שני החוזים האלה מגדילים באופן מהותי את צבר ההזמנות שבידי החברה והוא יעמוד על כ-45 מיליון שקל לאספקה בשנים 2004 ו-2005. ועד לסוף השנה אמור צבר זה לעמוד על 55 מיליון שקל

החוזים הללו אמורים לשפר בצורה משמעותית את תוצאותיה העסקיות של החברה הזה והרווח שהחברה תגזור ממנו, מהותיים להמשך קיומה של סטאר נייט, שסובלת מגירעון בהון החוזר ומגירעון בהון העצמי שלה. לחברה גירעון בהון העצמי בהיקף של 4.6 מיליון שקל, נכון לסוף שנת 2003 וגירעון בהון החוזר בהיקף של 1.1 מיליון שקל. סטאר נייט עוסקת, באמצעות החברות הבנות שלה, בייצור ושיווק של מערכות ורכיבים בתחום האלקטרו אופטי ובעיקר בתחום ראיית הלילה בשיטת הגברת אור כוכבים. מפעלי החברה ממוקמים בצריפין ובאזור התעשייה שבקצרין. החברה סיימה את שנת 2003 עם רווח נקי של 2.1 מיליון שקל, שנבע בעיקר מרווח הון חד פעמי שנותר לה עם מכירת אחת מהחברות הבנות שלה.

שורת הרווח התפעולי של החברה הצביעה על רווח של 610 אלף שקל, לעומת הפסד של 2.2 מיליון שקל בשנת 2002. תזרים המזומנים של החברה בשנת 2003 היה חיובי ועמד על 198 אלף שקל, לעומת תזרים שלילי של 3.3 מיליון שקל בשנת 2002. לחברה אשראי בנקאי של כ-3 מיליון שקל לזמן קצר ואשראי בנקאי לזמן ארוך בהיקף של 5.2 מיליון שקל .

רוצה להשאר מעודכן/ת בנושא שוק ההון?
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988