המחוזית אישרה בתנאים הקמת 222 יח"ד בקרית בעלז

הוועדה המחוזית אישרה את תוכנית גבעת קומונה, להקמת 222 יחידות דיור בשכונת קרית בעלז. התוכנית שהכין האדריכל אמציה אהרונסון עבור היזם אריה מעונות ילדים בישראל אושרה בתנאים: הוועדה קבעה כי היקף השטחים הציבוריים בפרויקט נמוך ביחס לסטנדרטים המקובלים, ולכן החליטה להגדיל את מספר השטחים הפתוחים.

מדובר בתוכנית בשטח שבין רחוב סורצקין ורחוב שנינרר בצפון ירושלים. באיזור מתגוררת אוכלוסיה חרדית. הוועדה דחתה את רוב ההתנגדויות שטענו לפגמים טכניים בפרסום ההפקדה, גובה הבנייה וחנייה.

התושבים טענו בין היתר, כי פרסום ההפקדה בעיתונים שאינם נקראים באיזור זה אינו חוקי. הוועדה סברה, כי העיתונים בהם פורסמה ההפקדה הם עיתונים המוכרים לצורך פרסום בדבר הפקדה. הוועדה קבעה כי פתרון התנועה והחניה המוצע בתוכנית אינו פגום, אך יחד עם זאת הורתה ליזם להגיש נספח תנועה מקיף הכולל את הרחובות הגובלים בתוכנית.

לעניין גובה הבניינים קבעה, כי הבינוי המוצע, של 6 קומות, אינו חריג ביחס לבניינים הקיימים באיזור. הוועדה כאמור אישרה את התוכנית.

צרו איתנו קשר *5988