לבקשת חברת חיות מחמד נקיות: מונה כונס נכסים לחברת פטס אנד פיפל

חיות מחמד טענה, כי פי.אן.פי שעבדה לטובת בנק לאומי באגרת חוב, ללא הגבלה בסכום, את כל רכושה וזכויותיה

שופטת בית המשפט המחוזי בת"א, דניה מאיר-קרת, נענתה לבקשת חברת חיות מחמד נקיות, ומינתה את עו"ד ערן גפני, ככונס נכסים לחברת P.N.P - פטס אנד פיפל.

חיות מחמד טענה, באמצעות עו"ד רון שטרית, כי פי.אן.פי שעבדה לטובת בנק לאומי באגרת חוב, ללא הגבלה בסכום, את כל רכושה וזכויותיה.

החוב של פי.אן.פי לבנק, היה נכון למאי, 4 מיליון שקל. במאי השנה המחה הבנק את כל חובותיה של פי.אן.פי כלפיו ואת כל הביטחונות שניתנו על ידה לחיות מחמד.

חיות מחמד טוענת, כי פי.אן.פי חדלה מניהול עסקיה ואינה מעסיקה עוד עובדים. נוכח סיום פעילותה, קיים חשש כבד כי עיקר נכסיה ייפגע ובכך ייגרם לה נזק בלתי הפיך, שכן הקניין הרוחני של פי.אן.פי משועבד לטובתה.

חיות מחמד טוענת, כי רכושה ונכסיה של פי.אן.פי משועבדים כיום בשעבודים צפים קבועים לטובתה, והתקיימו התנאים לגיבושם ומימושם של שעבודים אלה.

חיות מחמד מבקשת מבית המשפט לצוות על אכיפת אג"ח שעל פיה היא רשאית לממש את השעבודים שיצרה פי.אן.פי לטובתו של הבנק. כן טענה, כי היא זכאית שימונה כונס נכסים קבוע לשם מימוש השעבודים השוטפים והקבועים שיצרה פי.אן.פי.

(שפ"ר 1817/04).