ריפמן: מאות בדואים משתלטים על אדמות מדינה בנגב - ואין אכיפה

מועצת מקרקעי ישראל החליטה למסור למשמורת עשרות אלפי דונמים ליישובים יהודיים סמוכים תמורת שקל לדונם, כדי להילחם בפלישות הבדואים

מאות בדואים המתגוררים באופן לא חוקי במאהלים הפזורים בתחומי המועצה האזורית רמת נגב, משתלטים אט-אט על אדמות מדינה ועל אדמות המועצה האזורית רמת נגב, ולא ננקטות נגדם פעולות אכיפה ואין נעשים מאמצים לפתור את הבעיה. כך טוען ראש המועצה האזורית רמת נגב, שמואל ריפמן, במכתב ששיגר לראש הממשלה, אריאל שרון.

במכתבו לשרון מבקש ריפמן את התערבותו המיידית לפתרון הבעיה של השתלטות הבדואים על אדמות מדינה. זאת, על-ידי הקמת יישוב כפרי-חקלאי עבורם. לדברי ריפמן, מדובר במימוש החלטת ממשלה להקים יישוב לפזורה הבדואית באיזור רמת הנגב - ביר הדאג' (באר חיל) שמו.

"מיותר לציין", טוען ריפמן במכתבו לשרון, "את החלטות הממשלה וההנחיות אשר יצאו ממשרדך לקידום יישובים לפזורת הבדואים בנגב. לצערי, עד עתה לא קודם באופן מעשי היישוב ביר הדאג' ברמת הנגב, ומאידך עוד ועוד בדואים פולשים לכל עבר ומשתלטים על אדמות הנגב".

לדברי ריפמן, "מתוך הכרה עמוקה בצורך הדחוף לפתור את בעיית יישוב הבדואים ברמת הנגב, על הממשלה לפעול להקמת ועדת היגוי להקמת היישוב ביר הדאג', ולמנות איש ביצוע כמתאם בניית היישוב מול משרדי הממשלה".

על רקע התופעה שהולכת ומחמירה בשנים האחרונות, של פלישת אלפי בדואים לאדמות מדינה, החליטה המדינה להשיב מלחמה. ועדת המשנה של מועצת מקרקעי ישראל קיבלה החלטה, כי שטחי המשמורת ימסרו ליישובים סמוכים תמורת תשלום של שקל אחד לדונם. השטחים ימסרו לתקופה בת שנה אחת, והיישובים יעבירו למינהל דו"חות שוטפים על ביצוע סיורים בשטח וידווחו על פלישות, במידה ותתגלינה.

בשלב זה נחתמו חוזי משמורת עם שלושה יישובים במועצה האזורית רמת נגב: קיבוץ משאבי שדה, מושב כמהין וניצני סיני - במסגרתם ניתנו למשמורת כ-17,000 דונם.

יצוין, כי המאבק בעניין זה החל כבר לפני למעלה משנתיים. במגמה לשמור על קרקעות מדינה מפני פלישות והשגות גבול, אימצה מועצת מקרקעי ישראל, בחודש מארס 2003, את המלצת הממשלה להעביר תמורת תשלום קרקעות למשמורת לתקופות ולשימושים קצרי טווח, במגמה לשמור עליהם מפני פלישות והשגות גבול.

על-פי החלטת הממשלה ומועצת המינהל, ליישובים שיקבלו את הקרקעות למשמורת יותר לעשות שימוש בשטחי המשמורת למטרות מרעה. מתוך הסכומים שיגיעו ליישובים עבור המשמורת, יקזז המינהל את התשלומים בהם מחויבים היישובים עבור השטחים שישמשו למרעה.