"הצמיחה בשנה הבאה תתבסס על התרחבות מהירה בצריכה הפרטית"

רמי אמיר, הכלכלן הראשי של בנק דיסקונט, בסקירה מקרו-כלכלית מיוחדת שהכין עבור "גלובס"

"הפעילות המשקית בשנת 2005 צפויה להתרחב בשיעור דומה, ואולי נמוך מעט מקצב התרחבותה השנה. הצמיחה ב-2005 תסתכם ב-3.5%-3%. קצב זה עדיין נמוך מפוטנציאל הצמיחה של המשק הנאמד ב-5% לשנה". כך מעריך הכלכלן הראשי של בנק דיסקונט, רמי אמיר, בסקירה כלכלית מיוחדת עבור "גלובס".

אמיר מעריך, כי הייצוא צפוי להאט בשנה הבאה את קצב התרחבותו, לאור התמתנות מסוימת הצפויה בצמיחה העולמית. ההערכה שהגידול החד בתיירות הנכנסת השנה אינו צפוי לחזור על עצמו גם בשנה הבאה, תתרום גם היא את חלקה להאטה בקצב ההתרחבות של המשק.

גם תמונת ההשקעות השנה אינה תומכת בהאצה משמעותית בפעילות המגזר העסקי בשנה הבאה, אף כי ההשקעה עצמה צפויה בשנה הבאה לגדול לראשונה מזה מספר שנים, מוסיף אמיר.

הצמיחה בשנה הבאה תצטרך להסתמך על המשך התרחבות מהירה של הצריכה הפרטית, ובמידה מסוימת גם על גידול בצריכה הציבורית. על-פי הערכתיו של אמיר, הצריכה הפרטית תעלה ב-3.1%, הייצוא ב-6.2% וההשקעה בנכסים קבועים ב-4%

למרות זאת אמיר מדגיש את התנופה המחודשת הנרשמת לאחרונה בפעילות ענף ההיי-טק העולמי, המהווה עוגן מרכזי לפעילות ההיי-טק המקומית ולהשקעות זרות בישראל.

האופטימיות המסויגת של אמיר מסתיימת כאשר הוא עובר לנושא האבטלה: "הצמיחה החזויה בשנה הבאה נמוכה מכדי ליצור שינוי משמעותי בנתוני האבטלה.

"זו צפויה אמנם לרדת מעט ביחס למצב, היום ואולם קשה לראותה יורדת מתחת ל-10%, הנחשב שיעור גבוה מאוד למשק הישראלי. על ירידת האבטלה ימשיך להעיק הגידול שצפוי להמשיך בשנה הבאה בשיעור ההשתתפות בכוח העבודה", אומר אמיר.

אמיר מעריך, כי לאור העובדה שבהצעת התקציב שאושרה בממשלה לא תוקצבו מספר סעיפי הוצאה משמעותיים, כמו גדר ההפרדה ותוכנית ההתנתקות מרצועת עזה, נראה שהשגת יעד הגירעון בשנה הבאה אפשרית אמנם אך אינה ודאית.

עם זאת, "לא צפויה בעיה בשנה הבאה במימון גירעון הגדול מהמתוכנן, בשל היכולת להשתמש במסגרת הערבויות הקיימת לגיוס הון בחו"ל, מסגרת שנפרשה באחרונה עד ל-2007".

בתחום הנומינלי מעריך אמיר, כי האינפלציה תמשיך בשנה הבאה להיות, כמו השנה, נמוכה מהגבול העליון של יעד האינפלציה הרב-שנתי של הממשלה, ותגיע ל-2.5%.

שוק המט"ח ימשיך ככל הנראה להיות רגוע כמו השנה, ואולם המגמה העיקרית הנחזית בו היא של פיחות מתון בשיעור מצטבר של 3%-2%. ריבית בנק ישראל החזויה לסוף 2005 היא 5.5%.

רוצה להשאר מעודכן/ת בנושא הסיפורים הגדולים של השבוע?
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988