פיצויים מאוחרים: ישראל קיבלה 100 מיליון דולר על נזקי מלחמת המפרץ ב-91`

בסך הכל נפסקו לישראל 125 מיליון דולר; המדינה קיבלה 60 מיליון דולר; לתאגידים נפסקו 42.5 מיליון דולר

משרד המשפטים סיים את הטיפול בכל תביעות הפיצויים מעיראק בשל נזקי מלחמת המפרץ בשנת 1991. בסך הכל נפסקו לישראל פיצויים בסך של 125 מיליון דולר. עד כה התקבלו כ-100 מיליון דולר מסכום זה וחלק מהיתרה צפוי להתקבל בקרוב.

הסכומים הועברו באמצעות ועדה מיוחדת באו"ם, שעסקה בכל תביעות הפיצויים בעקבות המלחמה, לא רק מצד ישראל. את הטיפול בתביעות הישראליות ריכז עו"ד בני רובין ממשרד המשפטים.

התביעות נחלקו לכמה קטגוריות. הקטגוריה העיקרית כוללת תביעות בגין הנזקים שנגרמו למדינת ישראל. למדינה נפסקו פיצויים בסך 75 מיליון דולר. בפועל התקבלו רק 60 מיליון דולר. סכומים אלה נוכו ממכירות הנפט של עיראק, ומאחר שבעקבות מלחמת המפרץ השנייה ירדו מכירות הנפט העיראקיות באופן דראסטי, התחזית היא שאין לצפות לקבל את יתרת הכסף.

קטגוריה שנייה כוללת תביעות של תאגידים בגין נזקים כלכליים שנגרמו להם. בסך הכל הוגשו 127 תביעות כאלו ונפסק סכום כולל של 42.5 מיליון דולר. גם כאן טרם התקבל חלק קטן מן הכסף, אך היתרה צפויה להתקבל בקרוב.

הקטגוריה השלישית כוללת תביעות של אזרחים פרטיים, בשל פגיעות גוף ורכוש בסכום של יותר מ-100 אלף דולר. בסך הכל הוגשו 43 תביעות מסוג זה, ונפסקו פיצויים בסכום כולל של כ-3.5 מיליון דולר. נכון לעכשיו לא כל הסכום התקבל בפועל, אך צפוי להתקבל בזמן הקרוב.

קטיגוריה נוספת כוללת תביעות בסכומים של עד 100 אלף דולר מצד אזרחים פרטיים בגין פגיעות בגוף או ברכוש כתוצאה מפגיעות הטילים וכן נזקים כלכליים, שנגרמו בשל תנאי המלחמה. בקטיגוריה זו הוגשו 258 תביעות והתקבל סכום כ-5 מיליון דולר.

קטיגוריה אחרת כוללת תביעות של אזרחים שנפגעו מפגיעת הטילים. במסגרת זו יכול היה כל אחד מבני משפחה שנפגעה לקבל פיצוי בסך 2,500 דולר. בסך הכל היו 103 תביעות כאלה, שסכומן הכולל כ-312 אלף דולר.

קטיגוריה נוספת מתייחסת לאנשים שנאלצו לעזוב את כוויית או את עיראק בעקבות המלחמה. בקטיגוריה זו היתה רק תביעה אחת, מצד אזרח רוסי, שנאלץ לעזוב את עיראק ולאחר מכן עלה לישראל. הוא קיבל פיצוי בסך 8,000 דולר דרך המדינה.

יומן קורונה:
ניוזלטר יומי על כל מה שצריך לדעת
הרשמה
הרישום נכשל
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988