ביהמ"ש מתריע מפני האי-ודאות הכרוכה בתקופה הארוכה שבהליך הפקעת קרקע

מודריק: הרשויות לא מודות מחד כי סר טעמה של ההפקעה, ומאידך לא מראות מועד למימוש התוכנית

שופט בית המשפט המחוזי בתל אביב, ד"ר עודד מודריק, מתריע מפני המצב הנוכחי שבו מתנהל הצורך הציבורי העקרוני שבהפקעת מקרקעין.

לדברי מודריק, מדובר במצב פרובלמטי, שבו רשויות התכנון אינן מוכנות להודות כי סר טעמה של תוכנית ההפקעה, אך הן אינן יכולות להצביע על מועד, בוודאי לא מועד קרוב, למימוש אפשרי של התוכנית. לדבריו, לא מן הנמנע שעתיד תכנוני מעורפל שכזה צופן בחובו אפשרות שתוכנית ההפקעה לא תמומש לעולם.

לדעת מודריק, מכלול השיקולים להגדרת מסגרת הזמן הסביר לביצוע התוכנית מקיף את משך הזמן שחלף מבלי שנעשה דבר למימוש המטרה שלשמה הופקע השטח, משך הזמן שעתיד לחלוף עוד בטרם תמומש ההפקעה וחשיבות הייעוד הציבורי מול מידת הפגיעה בקניינו של הפרט.

מודריק סבור, כי ניתן גם לשקול את היקף השטח שהופקע ביחס לשטח שנותר בידי הבעלים וכן את האמצעים העומדים לרשותה של הרשות המפקיעה.

מודריק נדרש למקרה שבו רשויות התכנון לא היו מאוחדות בדעה כי יש נחיצות בהפקעת מקרקעין ביישוב אליכין, לצורך סלילת שביל להולכי רגל. מאז אישורה של תוכנית המתאר, על פני תקופה של כ-17 שנה, לא מומשה ההפקעה.

במקרה זה, ציין מודריק, הרשויות במרחב התכנון המקומי גורסות, כי ההפקעה אינה נחוצה. מנגד, הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה מרכז גורסת, כי ההפקעה נחוצה, אולם אינה יכולה להעריך מתי אפשר יהיה לממש אותה.

במקרה שכזה, ציין מודריק, המענה לסוגיה של סבירות משך הזמן, כרוך במענה לסוגיית סבירות הגישה התכנונית של הוועדה המחוזית ביחס לגישה התכנונית של הוועדה המרחבית לתכנון שרונים.

בהתייחסו לגישת הוועדה המחוזית, לפיה ראוי שהנושא יישקל שוב בעוד מספר שנים, הדגיש מודריק, כי האמירה הבלתי מסוימת נראית לו בלתי סבירה. לדעתו, בהיעדר תאריך יעד מסוים, נפתח פתח לריבוי התדיינות, וכל אמירה בלתי מסוימת כזאת שומטת את החובה המוטלת על רשות התכנון המקומית לתכנן את מהלכיה במרץ הראוי ולברר סופית אם תוכנית ההפקעה ניתנת למימוש.

לדברי מודריק, ההחלטה גם מותירה את בעלי הקרקע במצב של איום מתמשך, שהם אינם יכולים לדעת מתי יפוג.

אשר על כן, אף שלדבריו אינו יכול לפסוק שאי-מימוש ההפקעה עד עתה הוא בלתי סביר ובעטיו נשמט הבסיס לסבירות תוכנית המתאר הכוללת את יעודי ההפקעה, יש לתת הוראות מתאימות, היוצרות הגבלת זמן על משך הזמן התכנוני הקיים. מודריק קבע, כי סוגיית ההפקעה תיבחן שוב בידי הוועדה המחוזית לא יאוחר ממחצית שנת 2006.

לדבריו, אם במועד זה לא תהיה תחזית ברורה ומסוימת של אפשרות מימוש ההפקעה, לא תהיה סיבה שלא לבטל את תוכנית ההפקעה. (עת"מ 1744/04).

צרו איתנו קשר *5988