נדחתה בקשה נוספת לצו ביניים נגד מכרז לאספקת עגלות לרש"ת

ביהמ"ש המחוזי בת"א דחה בקשה נוספת למתן צו ביניים שיאסור על רשות שדות התעופה להתקשר עם קבוצת פרידנזון שנקבעה כזוכה במכרז לאספקת עגלות שינוע לטרמינל 3 בנתב"ג.

הבקשה שנדחתה היא של חברות חן המקום ומוצרים סביבתיים מתקדמים שדורגו במקום השישי בסדר ההצעות.

השופט יהודה זפט קבע בהחלטתו, כי סיכויי העתירה של המבקשות הם קלושים ביותר והפגמים להן הן טוענות אינם פגמים מהותיים אם בכלל. לדבריו, המבקשות דורגו במקום השישי מבין כלל הזוכות ולפיכך ממילא בפסילת ההצעה הזוכה לא יהיה כדי לסייע להן עצמן. זפט הדגיש, כי מדובר באספקה של עגלות שינוע שנועדו לשרת כמות נוסעים גדולה ואם תעוכב ההתקשרות עם הזוכה תיגרם אי-נוחות לציבור הנוסעים. הבקשה נדחתה והמבקשות חוייבו לשלם לכל אחת מהמשיבות - רש"ת ופרידנזון הוצאות של 15 אלף שקל.