האוצר הציג לממשלה תחזיות תקציב 06': התמתנות בצמיחה

הצמיחה לנפש החזויה בכל אחת מהשנים 2005 ו-2006: 2.1% רמת החיים תעלה השנה ב-0.9% בלבד

המשק, התוצר העסקי והצמיחה לנפש, צפויים לגדול ב-2005 וב-2006, אם כי בקצב מתון יותר מאשר בשנת 2004. כך קובעים מנכ"ל משרד האוצר ד"ר יוסי בכר, הממונה על התקציבים קובי הבר, וסמנכ"ל לכלכלה ד"ר מיכאל שראל, בסקירה על מצב המשק והתחזיות המקרו-כלכליות בתקציב 2006, שהוצגה היום (א') לממשלה.

בסקירה נאמר, כי לאחר שהמשק נהנה מצמיחה מהירה יחסית של 4.3% ב-2004, צפויה ב-2005 וב-2006 התמתנות קלה בקצב הצמיחה ל-3.9% לשנה. המשמעות היא צמיחה לנפש של 2.1% בכל אחת מהשנים הבאות. התוצר העסקי שגדל ב-6.1% ב-2004, צפוי להתרחב רק ב-4.5% ב-2005 וב-4.7% ב-2006 .

ראשי האוצר מדגישים, כי שמירה על ריבית ריאלית נמוכה ועליית השכר הריאלי, יחד עם הורדת שיעורי המס - מנועי הצמיחה העיקריים - צפויים לתמוך בעלייה של 2.7% בצריכה הפרטית בשנת 2005 ובעלייה של 4.4% בשנת 2006. מדובר בעלייה מתונה של 0.9% ושל 2.6%, בהתאמה, ברמת החיים.

עוד נאמר בסקירה, כי בעקבות הידוק המשמעת הפיסקלית, צפויה עלייה של 0.7% בלבד בצריכה הציבורית ב-2005, והיא צפויה לעלות ב-1.2% ב-2006.

הצריכה הציבורית, בניגוד להוצאות הממשלה, לא כוללת את התשלומים הצפויים למתיישבי רצועת עזה וצפון השומרון, במסגרת תוכנית ההתנתקות. הצריכה הציבורית גם אינה כוללת את תשלומי ההעברה ואת תשלומי הריבית השוטפים.

ההשקעה במשק, המושפעת בעיקר מהריבית הריאלית ארוכת הטווח, ומפרמיית הסיכון של המשק, צפויה להתרחב נוכח השיפור בפרמיית הסיכון וירידת הריבית בשנה האחרונה. ההשקעה בנכסים קבועים במשק צפויה לגדול השנה ב-2.3%, ובשנת 2006 - ב-5%. הגידול בהשקעות הוא המפתח לצמיחה בת-קיימא ולירידה מתמשכת ברמת האבטלה.

היקף המלאים צפוי לגדול בשנים 2005 ו-2006 ב-1.5% בלבד, לאחר גידול מתון ב-2004 וירידה ב-2003. שינוי זה במלאים כולל גם את הגידול במלאי היהלומים ואת חברות ההזנק.

המשך הצמיחה בעולם והתרחבות הסחר העולמי, בעיקר בתחום ענפי טכנולוגיית העילית, יתבטאו בעלייה של 6.5% בייצוא ב-2005 וב-6.4% ב-2006. ללא יהלומים וחברות ההזנק, הייצוא יגדל ב-5.7% וב-7%, בהתאמה.

ההתאוששות בתיירות הנכנסת ובהכנסות מתיירים צפויה להימשך גם ב-2005 וב-2006. העלייה החזויה בביקושים המקומיים צפויה להגדיל את הייבוא ב-5% השנה וב-5.6% נוספים ב-2006.

המשך ההתאוששות במשק, יחד עם החלטת הממשלה להפחית את מספרם של העובדים הזרים ולהחמיר את התנאים לקבלת דמי אבטלה וקצבאות הבטחת הכנסה, עשויים להגדיל את מספר העובדים הזרים, ולהקטין את שיעור האבטלה.

שיעור השתתפות בכוח העבודה, שעלה ל-55% ב-2004, יישאר ברמה דומה גם בשנתיים הקרובות. כן צפוי ששיעור האבטלה ימשיך לרדת בשנתיים הקרובות. שיעור האבטלה, שהגיע לשיא 10.7% בממוצע ב-2003, ירד ב-2004 ל-10.4%, וצפוי להמשיך ולרדת ל-9.1% בממוצע ב-2005, ול-8.7% ב-2006.

מספר העובדים הישראלים צפוי לגדול ב-3.1% השנה וב-2.7% ב-2006. במקביל, צפויה עלייה מתונה במספר העובדים הלא-ישראלים בשנתיים הקרובות. ראשי האוצר מזהירים, כי במידה שתאושר כניסה מסיבית של פועלים פלשתינים לעבודה בישראל, או אם מספר העובדים הזרים לא יוקטן כפי שהחליטה הממשלה, צפוי שיעור האבטלה להיות גבוה הרבה יותר.

השכר הריאלי הממוצע במשק צפוי לעלות ב-1.8% בכל אחת מהשנים 2005 ו-2006. וזאת, לאחר עלייה של 2.5% ב-2004. עליית השכר השנה מורכבת מגידול נומינלי של 2.8% ומעלייה של 1% בלבד במדד המחירים בממוצע שנתי. בשנת 2006 צפוי השכר הנומינלי לזנק ב-4.5%, על רקע העלייה הצפויה בשיעור האינפלציה והירידה בשיעור האבטלה.

תחזית האוצר מניחה, שבנק ישראל לא ימהר לעלות את הריבית הריאלית לטווח קצר, וישמור על ריבית ריאלית נמוכה, התואמת את תנאי המשק. לפי התחזית, בשנת 2005 האינפלציה בממוצע שנתי תעלה ב-1% בלבד, בתחתית היעד שקבעה הממשלה. רק בשנת 2006 צפויה האינפלציה להגיע ל-2.6%, קרוב יותר לגבול היעד העליון (3%).

רוצה להשאר מעודכן/ת בנושא הסיפורים הגדולים של השבוע?
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988