מושב שורש: אושרה הקמת בית אבות ובו 310 יח"ד; אחד המבנים בוטל

ועדת משנה להתנגדויות שליד הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה בירושלים אישרה למתן תוקף תוכנית לבית אבות במושב שורש. התוכנית משנה ייעוד שטח ממלונאות וחקלאות לשטח למוסד פרטי לבית אבות, או דיור מוגן. המוסד יכלול 310 יחידות דיור.

הוועדה אישרה את התוכנית בתנאי שיערכו בה שינויים. בין השינויים שנדרשו היה ביטול אחד מהמבנים שתוכננו.

התוכנית נתקלה בהתנגדות חריפה מצד החברה להגנת הטבע, וגם בהתנגדות של בעלי יחידות דיור במלון הדירות פסגת שורש, הצמוד לפרויקט. בעלי היחידות במלון טענו, בין היתר, כי התוכנית תפגע בנוף הנשקף מדירותיהם ותגרום לירידת ערך הדירות, אולם התנגדותם נדחתה. הוועדה המחוזית קבעה כי הפגיעה בנוף הנשקף מהדירות אינה משמעותית, שכן הבינוי החדש נמצא בצידו של מלון הדירות, ומרוחק ממנו מרחק סביר.

החברה להגנת הטבע טענה, בין היתר, כי התוכנית סותרת הוראות של תוכנית מתאר מחוזית (תמ"מ 1), אך הטענה נדחתה על-ידי הוועדה. הוועדה קיבלה בחלקה טענה אחרת של החברה להגנת הטבע, לפיה הבינוי המוצע בתוכנית המוסד אינו משתלב בנוף הכפרי של היישוב, ולכן הורתה על השינויים, שנועדו להפחית את הפגיעה החזותית בנוף.

תוכנית בית האבות נדונה בעבר שלוש פעמים בוועדה המחוזית ושלוש פעמים בוועדת המשנה לנושאים תכנוניים עקרוניים של המועצה הארצית (הולנת"ע).

צרו איתנו קשר *5988