ערר נוסף נגד תוכנית השימור בת"א

בוצת בעלי בניינים בתל אביב הגישו, באמצעות עורכי הדין אלון סמואל ונבון קצב, ערר למועצה הארצית לתכנון ובנייה, ובה דרישה לבטל את תוכנית השימור לתל-אביב, תב"ע 2650 ב'.

העוררים מערערים על החלטת הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה בתל-אביב, שהחליטה בדצמבר 2004 לאשר בשינויים קלים את תוכנית השימור לעיר תל אביב, תוכנית הכוללת את הבניינים שבבעלותם. בתוכנית ישומרו 1,300 בניינים.

בין מגישי הערר בעלי בניין ברחוב לילינבלום 42 ת"א; בעלי בניין ברחוב רופין 51, ובעלי חלקי בניינים באלנבי 121 ולבונטין .

מגישי הערר טוענים, כי התוכנית היא בלתי מידתית, אינה ניתנת ליישום מבחינה כלכלית, וכי הליכי אישורה היו פגומים ובלתי חוקיים.

העוררים טוענים, כי לא הוקמה בתל אביב ועדה לשימור אתרים אשר בחנה באופן פרטני כל בניין. כמו כן, נטען בערר, בחירת הבניינים לשימור נעשתה בלי שהיו קריטריונים ברורים לבחירתם, והקריטריונים נקבעו בדיעבד.

מגישי הערר טוענים, כי לפי חוות דעת שערך השמאי שמואל פן עבור העירייה, עלות הפיצויים בגין ירידת ערך הנכסים, שישולמו לבעלי הבניינים, תהיה מאות מיליוני שקלים, דבר עלול להביא את העירייה למצב של פשיטת רגל.