נאמן: זכות הפנייה לבית המשפט לא תימנע מתושבים זרים

חתם על תיקון נוסף לתקנות סדר הדין האזרחי, המבהיר כי הדרישה לציין מספר תעודת זהות חלה רק על מי שיש לו תעודת זהות ישראלית, ואינה באה למנוע ממזכירות בתי המשפט לקבל פניות של מי שאין ברשותם תעודת זהות ישראלית

שר המשפטים יעקב נאמן מבהיר כי תקנות סדר הדין האזרחי החדשות, שעליהן חתם לפני כחודש, אינן באות למנוע מתושבים זרים את זכות הפנייה לערכאות השיפוטיות.

נאמן חתם היום (ה') על תיקון נוסף לתקנות סדר הדין האזרחי, המבהיר כי הדרישה לציין את מספר תעודת הזהות חלה רק על מי שיש לו תעודת זהות ישראלית, ואינה באה למנוע ממזכירויות בתי המשפט לקבל כתבי בית-דין של מי שאין ברשותם תעודת זהות ישראלית.

משמעות התיקון היא להבהיר כי לכל אדם, אף שאין לו מספר זהות, קיימת הזכות להגיש תובענה לבית המשפט.

בתחילת אוגוסט נחקקה תקנה לתקנות סדר האזרחי, ולפיה לא יתקבל כתב בית-דין על-ידי מזכירות בית משפט, אם לא צוין בראשו מספר הזהות של בעל הדין.

התקנה נועדה לאכוף על בעלי דין שיש ברשותם מספר זהות, לציין פרט זה בכתבי בית-דין המוגשים על-ידם. זאת, כדי שרשויות ההוצאה לפועל או ביקורת הגבולות יוכלו לבצע את ההחלטה שהתקבלה על-ידי בתי המשפט כלפי האדם הנכון.

במשרד המשפטים מציינים כי "התקנה הייתה מכוונת מלכתחילה אך ורק כלפי מי שמחזיק או זכאי להחזיק תעודת זהות או דרכון, שלא יימנע מלרשום אותם לפי הוראות התקנות בטופס פתיחת ההליך בבית המשפט או על גבי כתב בית-הדין".

ואולם, לאור הספקות שהועלו ביחס לנוסח התקנה, שמא יימנע ממי שאין לו מספר זהות ישראלי או דרכון זר להגיש תובענה, התעורר הצורך להבהיר כי התקנה אינה משנה ואינה יכולה לפגוע בזכות היסוד של כל אדם לפנות לבית המשפט.

במשרד המשפטים הבהירו כי אין בכוחן של תקנות כדי לפגוע בזכויות יסוד של המשפט. לכן החליט נאמן לתקן את התקנות פעם נוספת, ולהבהיר כי בעלי דין פלסטינים יציינו את מספר הזהות שלהם כפי שרשום במרשם האוכלוסין הפלסטיני. כל בעל דין אחר שאין לו מספר זהות יפרט את הטעמים לכך בראש המסמך. המזכיר הראשי יאשר את קבלת התביעה לרישום, כל עוד פורטו הטעמים לכך שלבעל דין אין מספר זהות.

עו"ד עודד פלר מהאגודה לזכויות האזרח, שפנה לשר המשפטים בעניין התקנות, מסר: "אנו מברכים על התיקון שנערך בעקבות פנייתנו, ושמחים שמשרד המשפטים הכיר בחובתו להבטיח את זכות הגישה לערכאות של כל אדם - לא רק האזרח והתושב, אלא גם הפלסטיני, הפליט, מהגר העבודה ומחוסר האזרחות".

צרו איתנו קשר *5988