פרופ' יורם דינשטיין: זכויות מדף היבשת בחופי עזה של ישראל שייכות לישראל

חוות הדעת ניתנה לבקשת ים-תטיס שעתרה לבג"ץ בנושא

"חוות דעת של פרופ' יורם דינשטיין שהוגשה לבג"ץ, קובעת, כי "לישראל, יש את מלוא הזכויות במדף היבשתי הסמוך לחופי רצועת עזה. לכן, רק בידיה נמצאת הזכות להעניק זיכיונות לחיפושי גז ונפט מול חופי עזה. למועצה הפלשתינית אין בשלב זה סמכויות מסוג זה".

דינשטיין נתן את חוות דעתו בהמשך לעתירה לבג"ץ, שהגישו חברות אבנר, דלק וסמדן האמריקנית נגד המדינה, למסור להן את הזכויות לחיפושי גז ונפט מול חופי עזה, ולא לאפשר לרשות הפלשתינית לשלוט בהם.

הרשות הפלשתינית העניקה באחרונה, בהסכמת ראש הממשלה, אהוד ברק, זיכיון לחברה הבריטית, בריטיש גז, לחפש גז מול חופי עזה.

בחוות דעתו קובע דינשטיין, כי הריבונות ברצועת עזה היא ריבונות מושעית. בשלב זה מעמדה של הרשות הפלשתינית ברצועת עזה הוא מעמד של רשות אוטונומית, אשר אינה מדינה, ואין לה אלא את הסמכויות שהוגדרו בהסכם ביניים ישראלי-פלשתיני בדבר הגדה המערבית ורצועת עזה.

לדבריו, ישראל רכשה את הזכות לחפש ולנצל את המשאבים הטבעיים, מכוח 'החזקתה הלוחמתית' ברצועת עזה. זכות זו, "מקבלת משנה תוקף במשטר של 'פוסט החזקה לוחמתית' השורר היום ברצועה". הוא ציין, כי ישראל לא העבירה לרשות הפלשתינית סמכות כלשהי במדף היבשתי הסמוך לרצועה.

עם זאת, לדבריו, תושבי הרצועה צריכים להיות הנהנים הסופיים מההכנסה נטו שתפיק ישראל מחיפוש ומניצול משאבי הגז הטבעי המצויים במדף היבשתי הסמוך לרצועת עזה. הכנסה זו ניתנת לקיזוז כנגד חובות של הרשות הפלשתינית לישראל.

צרו איתנו קשר *5988