למרות החלטת משרד החינוך - ביה"ס הריאלי קיבל מיליון שקל עבור הסעות

בית הספר הריאלי בחיפה קיבל מימון עבור הסעות לתלמידיו בשנת 2007, למרות החלטת משרד החינוך שכל בתי הספר הפרטיים (בגדר 'מוכר שאינו רשמי') לא יקבלו יותר את תקצוב מהמדינה להסעות, כך נודע ל"גלובס".

הריאלי, כמו בתי ספר פרטיים נוספים, נהנה בעשר השנים האחרונות מתקצוב המדינה להסעות תלמידיו, עד להחלטה עקרונית של משרד החינוך, שלא לממן יותר את הסעות התלמידים, על מנת לא לחזק את מעמדם ביחס לבתי הספר הציבוריים. כעת מתברר, כי למרות מדיניות משרד החינוך, הריאלי, הצליח להשיג מימון רטרואקטיבי וחד פעמי בעלות של מיליון שקל תמורת משיכת עתירה שהגיש לבג"צ בנושא בפברואר.

הכסף, הועבר לבית הספר הריאלי החודש, והוגדר כהעברה חד פעמית שלאחריה לא יהיו לבית הספר תביעות נוספות. יש לציין כי החלטת משרד החינוך אינה כוללת את מוסדות החינוך החרדי העצמאי ואת מעיין החינוך התורני, שאת הסעות תלמידיו משרד החינוך מוסיף לממן גם כיום.

להערכת עו"ד גילי שפר, שהגישה יחד עם עו"ד רחל בן ארי את העתירה, ההסכם שהושג יכול לשמש תקדים לעוד עשרות בתי ספר פרטיים שעלולים לתבוע ממשרד החינוך עשרות מיליוני שקלים. לדבריה, "חבל שמשרד החינוך ממלא אחר התחייבויותיו רק לאחר שמוגשת עתירה לבג"צ. כך המדינה תורמת לעומס על בתי המשפט".

משרד החינוך מסר בתגובה כי "במסגרת מדיניות המשרד לחיזוק מוסדות החינוך הציבוריים הוחלט, כי החל משנת הלימודים תשס"ז, לא תתוקצבנה הסעות לבתי הספר הפרטיים. המשרד החליט לתעל תקציבים אלה לטובת יעדים אחרים במוסדות הציבוריים". באשר לעתירת בית הספר הריאלי, נמסר: "המשרד הגיע עם המוסד החינוכי להסדר, לפיו יעביר המשרד סכום תקציבי בעבור שנת הלימודים תשס"ז, אשר היוותה שנת מעבר. כאמור, המוסד לא תוקצב בעבור שנת הלימודים תשס"ח". *