עסקים קטנים ובינוניים

אמיר ירון, נגיד בנק ישראל / צילום: יח"צ

בנק ישראל: הגידול באשראי החוץ-בנקאי - שינוי משמעותי

בדוח בנק ישראל לשנת 2018 שפורסם היום נכתב כי "מתן הלוואות ישירות מהגופים המוסדיים למגזר העסקי ולמשקי-הבית כאחוז מהתוצר בישראל גבוה בהשוואה בינלאומית, ובשנים האחרונות הוא עלה עלייה חדה" • לפי הדוח, "חלק משמעותי מהשינוי הוא תוצאת הלוואות ישירות מהגופים המוסדיים"