קבוצת רכישה בתל-אביב: "המגמה נחלשה אך לא נכחדה"

אם ציפינו שתהיה ירידה בהיקף האשראי הבנקאי לקבוצות רכישה בשל הוראת בנק ישראל, הרי שהנתונים מראים בדיוק ההיפך

בפברואר אשתקד הטיל המפקח על הבנקים, רוני חזקיהו, פצצה והודיע כי יש לסווג אשראי לקבוצת רכישה כאשראי מסחרי. כלומר, לא מדובר במשכנתא רגילה אלא בתאגיד נדל"ני לכל דבר ועניין (במידה ומדובר בקבוצת רכישה של מעל 10 יחידות דיור). המשמעות - הקצאת ההון של הבנק מול האשראי היא 100% מהאשראי ולא 35% כנהוג במשכנתאות על פי כללי באזל 2. באופן מעשי מדובר בייקור עלות המימון לקבוצות רכישה. אך אם ציפינו כי תהיה ירידה בהיקף האשראי הבנקאי לקבוצות רכישה הרי הנתונים מראים בדיוק ההיפך.

בסוף 2010 עמד האשראי המצרפי לקבוצות רכישה על 10.4 מיליארד שקל, עליה של 21% בהשוואה למחצית 2010 ושל 67% בהשוואה לסוף 2009. העלייה הייתה הן באשראי מאזני, כלומר כזה הניתן בפועל, והן באשראי חוץ מאזני, כלומר התחייבות שנתן הבנק לתת אשראי אך הלקוח טרם מימש אותה.

האשראי המאזני עמד בסוף 2010 על 30% מהאשראי הכולל - 3.1 מיליארד שקל. האשראי החוץ מאזני, מרבית האשראי בתחום, הסתכם ב-7.2 מיליארד שקל. "ההסבר שלי לעליה באשראי היא שהיו הרבה עסקאות בתהליך ונחתמו הסכמים שהתממשו באיחור מסוים", אומר מינץ, ומוסיף כי "לאחר הנחיות בנק ישראל המגמה של קבוצות הרכישה נחלשה אך לא נכחדה".

השחקן הגדול ביותר בתחום הוא בנק לאומי, הפועל דרך בנק לאומי למשכנתאות, שהכפיל בשנת 2010 את פעילותו. היקף האשראי של לאומי הגיע ל-2.5 מיליארד שקל, בהשוואה ל-1.2 מיליארד שקל בסוף 2009, כאשר מתוכם 853 מיליון שקל ניתנו כאשראי בפועל והיתרה כאשראי חוץ מאזני.

הבנק השני בגודלו בתחום הוא מזרחי טפחות. לפני שנה היה מזרחי מוביל שוק קבוצות הרכישה ללא עוררין עם 40% מהאשראי. אך לאומי והפועלים התחזקו ונתח השוק של מזרחי ששמר על אותו היקף אשראי - 2.4 מיליארד שקל, ירד ל-24%. השחקן השלישי בגודלו בשוק הוא בנק הפועלים שהחל להיכנס לתחום קבוצות הרכישה באינטנסיביות רק בשנה האחרונה. פועלים שילש את היקף האשראי וקפץ תוך שנה מ-660 מיליון שקל ל-2.1 מיליארד שקל. האשראי המאזני של הפועלים הוא 363 מיליון שקל.

במקום הרביעי בנק אגוד עם אשראי של 1.2 מיליארד שקל. בדו"חות הבנק מופיע אמנם אשראי של כ-2 מיליארד שקל, אולם 800 מיליון שקל באשראי חוץ מאזני מוגדרים כ"אישור עקרוני". כתוצאה מהאשראי לקבוצות רכישה נפגעה הלימות ההון של הבנק ב-0.28%. אחרי אגוד נמצאים הבנק הבינלאומי (אשראי לקבוצות רכישה בסך 1.1 מיליארד שקל) דיסקונט (809 מיליון שקל) ובנק ירושלים (332 מיליון שקל).

צרו איתנו קשר *5988