בעקבות מחלוקות בוועדת האיתור: נדחה מינוי מנהל הטלוויזיה בערבית

חלק מחברי הוועדה רצו למנות לתפקיד את ד"ר חליל רינאוי, אך הוחלט להמתין עד לאחר יישום הרפורמה ברשות השידור כדי שמועמדים נוספים ייגשו למכרז

בעקבות מחלוקות בקרב חברי ועדת האיתור של רשות השידור לתפקיד מנהל הטלוויזיה בערבית, נדחתה הישיבה בעניין לחודש הבא. ל"גלובס" נודע כי חברי הוועדה היו מעוניינים במינויו של ד"ר חליל רינאוי לתפקיד, אולם יו"ר אגודת העיתונאים בתל-אביב, יוסי בר-מוחא, הביע התנגדות למינוי, וזאת בטענה כי בעברו הלא רחוק שימש רינאוי כחבר הוועד המנהל ברשות השידור, והיה מודע לכוונה להוציא את המכרז גם למתמודדים חיצוניים.

במהלך ישיבת ועדת האיתור שהתקיימה לאחרונה לקחו חלק יו"ר הרשות, משה גביש; מנכ"ל הרשות, מוטי שקלאר; דורית ענבר, המשנה ליו"ר הרשות; חברת הוועד המנהל, סואד אבו-רוקון; וכאמור - בר-מוחא. בסיומה של ישיבה סוערת ביקש בר-מוחא לדחות את ישיבת הוועדה ולאפשר למועמדים חיצוניים נוספים להגיש מועמדות. בנוסף, נתן בר-מוחא את הדוגמה לפיה בטלוויזיה הישראלית הוחלט שלא ייצא מכרז למנהל הטלוויזיה עד לאחר הרפורמה זאת בכדי שיהיו מועמדים ראויים, דבר שצריך לדעתו להיעשות גם בטלוויזיה בערבית.

בר-מוחא העלה נקודה נוספת לפיה רינאוי ישב עימו בוועדה פנימית לבחירת מנהל לטלוויזיה בערבית, בזמן שהיה חבר הוועדה המנהל והיה שותף להחלטה להוציא את המכרז הזה גם למועמדים חיצוניים. יחד עם זאת יש לציין כי רינאוי התפטר מתפקידו בוועד המנהל והמכרז למועמדים חיצוניים פורסם חודשים אחרי התפטרותו.

בנוסף לרינאוי שהינו מועמד חיצוני, מתמודדים על התפקיד 3 מועמדים נוספים, הנמנים על עובדי הרשות. המכרז למנהל הטלוויזיה ברשות השידור פורסם כבר לפני 10 חודשים ויועד לעובדי הרשות בלבד, אולם לפני כחודשיים הוציאו את המכרז גם למועמדים חיצוניים.

רינאוי מסר בתגובה: "הדברים לא ראויים לתגובה".

בר-מוחא אמר בתגובה לידיעה: "לא אהבתי את מה שהתרחש בוועדה. בכל מקרה הוועדה קיבלה את דעתי ודחתה את קיום ועדת האיתור לחודש ספטמבר ואני מברך על כך. אני מקווה שיהיו מועמדים נוספים ראויים לתפקיד ובכל מקרה אני מציע להמתין עד לאחר הרפורמה כי אז אין ספק שיגישו מועמדים ראויים את מועמדותם לתפקיד".

מרשות השידור נמסר בתגובה: "נציג אגודת העיתונאים בוועדה ביקש לדחות את מועד ישיבת בחירת המועמדים על מנת לאפשר למועמדים נוספים להציג את מועמדותם. הוועדה החליטה, לאחר קבלת חוות דעת של היועצת המשפטית, כי תינתן אפשרות להגשת מועמדות לשלושה שבועות נוספים וכי הוועדה תתכנס לדון בכולן בתחילת חודש ספטמבר. יודגש כי הוועדה לא דנה במועמדים שהגישו את מועמדותם וכי בהחלטה זו אין משום הבעת דעה על מי מהם. בישיבתה הבאה תדון ועדת האיתור במועמדים אלו ובמועמדויות נוספות, אם תוגשנה".