ועדת ולנשטיין תדון מחדש בהמלצה למינוי מאור לדירקטורית

זאת בהוראת היועמ"ש, שמסרב לפי שעה לנקוט עמדה רשמית האם מאור תוכל להתמנות לדירקטורית בלאומי מתוקף היותה בעלת מניות ■ בנוסף, וינשטיין לא מוכן לממן עו"ד פרטי לוועדת המניות של הבנק בעתירה לבג"ץ

היועץ המשפטי לממשלה, יהודה וינשטיין, מסרב לפי שעה לנקוט עמדה רשמית בשאלה אם גליה מאור תוכל להתמנות לדירקטורית בבנק לאומי באמצעות מסלול המינוי החלופי, אם תיבחר על-ידי בעלי המניות בבנק.

בתחילת השבוע קיים וינשטיין דיון בלשכתו בעניין מועמדותה של מאור לתפקיד דירקטור בבנק לאומי. זאת בעקבות חוות-דעת שהגישו לו המשנה ליועץ לעניינים כלכליים-פיסקליים, עו"ד אבי ליכט, ועו"ד ענר הלמן ממחלקת הבג"צים בפרקליטות, שלפיה "הוראות החוק קובעות בצורה ברורה כי מנכ"ל איננו יכול לעבור לכהן כדירקטור המוצע על-ידי הוועדות, אלא לאחר תקופת צינון בת שנתיים". וינשטיין החליט לאמץ את חוות-הדעת ופנה לוועד הציבורי בבקשה לבחון מחדש החלטתו.

"יודגש", מסר משרד המשפטים, "כי אין בעמדה זו כדי להטיל דופי בגברת מאור עצמה ובכישוריה, וכי אין ספק כי הוועד הציבורי פעל בתום-לב והיה משוכנע כי בבחירת מאור הוא משרת את אינטרס הבנק בצורה הטובה ביותר".

מנוסח הודעת משרד המשפטים עולה כי לדעת היועץ, הוראת הצינון חלה רק על מסלול המינוי באמצעות הוועד הציבורי - ולא על ההליך שלפיו רשאים בעלי המניות עצמם להציע דירקטורים.

מסלול מינוי חלופי

השאלה העומדת להכרעה כעת היא האם הוראת הצינון, המתייחסת למסלול מינוי הדירקטורים באמצעות הוועד הציבורי, חלה גם באשר למסלול המינוי האחר, שלפיו בעלי המניות רשאים להציע מועמדים לדירקטורים מטעמם. מאור הציעה עצמה לתפקיד דירקטורית, לאור העובדה כי היא מחזיקה ב-0.02% ממניות הבנק.

יצויין כי בכל מקרה יידרש בג"ץ להכריע בסוגיה זו, שכן לטענת עמותת אומ"ץ חלה הוראת הצינון גם על מסלול המינוי החלופי, בשל ניגוד העניינים שבין התפקידים. "הצינון חל אף שהחוק מדבר רק על הדירקטורים הציבוריים", אמר ל"גלובס" עו"ד שמואל שנהר, בא-כוחה של אומ"ץ. "מוקד העתירה הוא בשאלת ניגוד העניינים. אם יש ניגוד עניינים במסלול אחד - לא יכול להיות שאין ניגוד עניינים במסלול אחר, כי הוא נובע מהעובדה שמאור שימשה כמנכ"לית, ושתפקידם של הדירקטורים ושל יו"ר הבנק הוא לפקח על עבודת המנכ"ל, והבדיקה נעשית גם רטרואקטיבית".

הוועד הציבורי לעניין מניות הבנקים שבהסדר, בראשות השופטת בדימוס שולמית ולנשטיין, יתכנס שוב בשבוע הבא כדי לשקול מחדש את החלטתו להמליץ על מאור לתפקיד דירקטורית בבנק לאומי. כך עולה מהודעה שהעבירה הבוקר (ה') פרקליטות המדינה לבג"ץ, במסגרת עתירותיהן של אומ"ץ והתנועה לאיכות השלטון לבג"ץ נגד מינויה של מאור לדירקטורית וליו"ר הבנק.

בהודעה שהעביר עו"ד הלמן ממחלקת הבג"צים בפרקליטות, התבקש בית המשפט לדחות את מועד הגשת תשובתה של המדינה מיום שלישי הקרוב ליום שישי, אף שרק אתמול (ד') הסכימה השופטת אילה פרוקצ'יה לדחות את מועד התשובה מיום ראשון הקרוב ליום שלישי. היום (ה') נענתה פרוקצ'יה לבקשת המדינה לדחות את תשובתה ליום שישי הבא. הלמן ציין כי היועץ המשפטי לממשלה וינשטיין פנה לוועד הציבורי בראשות ולנשטיין, בבקשה "לשקול מחדש את עמדתו" להמליץ על מאור כדירקטורית.

בעקבות זאת הודיע הוועד הציבורי כי החליט לעיין מחדש בהחלטתו בעניין מאור, וזאת במהלך השבוע הבא. במסגרת זאת יזומנו גם מאור ובאי-כוחה להשמיע את טיעוניהם בפני הוועד הציבורי, בטרם יקבל את החלטתו החדשה.

עוד מתברר כי במשרד המשפטים ביקשו לקבל זמן מספיק כדי לבחון אם ההחלטה החדשה שתתקבל על-ידי הוועד הציבורי תהיה מקובלת על הגורמים המשפטיים, ואם ניתן יהיה לדעת אנשי המשרד להגן עליה בבג"ץ.

פנייה לרשות ניירות ערך

בד-בבד, רשות ניירות ערך עומדת לסיים את גיבוש עמדתה בעניין בקשת ההבהרה שהפנה אליה בנק לאומי, והיא צפויה להעביר את חוות-דעתה כבר הערב או מחר (ו').

באמצע השבוע פנה הבנק לרשות, בבקשה שזו תכריע בשאלה אם ניתן לפתוח את סדר היום של האסיפה הכללית של בעלי המניות בבנק, שאמורה להתכנס ב-11 במארס, ולהיענות לדרישת המועמדים העצמאיים החדשים - עמוס ספיר - רוברט צנטלר ואיזי תפוחי - ולהוסיף את שמם לסדר היום כמועמדים לדירקטוריון הבנק.

מנגד, עומדת דרישתו של בעל חבילת המניות שלמה אליהו, שהוגשה בתחילת השבוע לבנק על-ידי עו"ד ברק טל ממשרד יגאל ארנון. אליהו טוען כי יש מניעה חוקית להוסיף נושאים או שמות לסדר היום של האסיפה הכללית.

3 המועמדים החדשים הם בעלי מניות או נציגי בעלי מניות הפועלים במתווה המועמדות השני של מאור. מאור פעלה בשני כיוונים, האחד באמצעות ועדת מרגלית נוף כמועמדת מטעם המדינה למרות דרישת הצינון הקבועה בחוק המניות הבנקאיות, ולמרות התנגדות המדינה, ומנגד גם בכיוון נוסף המסתמך על תקנון הבנק, ומאפשר לבעל מניות להציג מועמדות לדירקטוריון.

וינשטיין לא מוכן לממן עו"ד פרטי לוועדת המניות

היועץ המשפטי לממשלה, יהודה וינשטיין, לא מוכן לייצג את ועדת המניות של בנק לאומי בעתירה לבג"ץ נגד החלטתה לאפשר את מינוי גליה מאור לדירקטורית בבנק לאומי, אך גם לא מוכן לאשר לה מימון עורך דין פרטי - כך נודע ל"גלובס".

היועץ אמר כי הוא מוכן להגיש לבג"ץ את עמדתה של ועדת המניות, בראשות עו"ד מרגלית נוף, אך לא לייצגה.

כפי שפורסם ב"גלובס" בראשית השבוע, ועדת המניות פנתה ליועמ"ש וביקשה כי יאשר לה מימון עורך דין פרטי. זאת לאור העובדה כי עמדת היועץ המשפטי לממשלה, כפי שבוטאה על-ידי המשנה לעניינים כלכליים, אבי ליכט, סותרת את עמדת הוועדה. על-פי עמדתו של ליכט, מאור חייבת בצינון של שנתיים בטרם תוכל להיבחר ליו"רית הבנק.

אתמול, כאמור, הודיע וינשטיין כי הוא תומך בעמדה שהציג ליכט. בד-בבד, בהודעתו כפי שהוגשה לבג"ץ, הוא ציין כי ביקש מוועדת המניות לשקול שוב את החלטתה לאפשר מינויה של מאור לדירקטורית.