התנצלות

ביום 10.4.2010 התפרסמה בעיתוננו ובאתר האינטרנט שלנו כתבה שכותרתה: "הפלונטר של אולמרט". כתבה זו, נפתחה בסיפור קצר על רכישת ציור כביכול מהגברת אולמרט, על-ידי קבלן ירושלמי, וזאת במסגרת פגישת עבודה שהתקיימה בין מר אולמרט לבין אותו קבלן. בסיום הפסקה העוסקת בעניין זה נכתב כי "סיפור זה טעון הוכחה".

אנו מאשרים כי סיפור זה לא נבדק ולא אומת על-ידנו ואין לנו כל בסיס לטעון כי אירע אי-פעם. אנו מבקשים להביע את התנצלותנו על הפרסום שלא היה לו בסיס, ועל כך שלא פנינו למשפחת אולמרט לקבלת תגובתה מראש לפרסום, וכן על הניסיון להטיל דופי במוניטין האומנותי של הגב' אולמרט, ועל פגיעתנו בשמם הטוב של בני הזוג אולמרט.