פישמן ומוזס דורשים מדרהי למתן את הפעילות של נציגו ב-HOT

נציגו של דרהי ב-HOT, מיכאל בוקובזה, לא קיבל מינוי רשמי - אך בפועל הוא זה שמבהיר לאן דרהי מכוון את החברה ■ בעלי המניות רוצים למנוע מצב בו מנהלים ב-HOT יקבלו מסרים סותרים מבוקובזה ומהמנכ"ל הרצל עוזר

גלי ההדף כתוצאה מכניסתו של פטריק דרהי ל-HOT הביאו את נציגי בעלי המניות בחברה, אליעזר פישמן ונוני מוזס, לבקש מדרהי למתן את פעילותו של נציגו בחברה, מיכאל בוקובזה. זאת בעיקר משום שבוקובזה לא קיבל מינוי רשמי, אך בפועל הוא זה שמבהיר לאן דרהי מכוון את HOT.

כתוצאה מכך יצטרכו בעלי המניות לסכם בצורה מסודרת מה יהיה תפקידו של בוקובזה ובאילו סמכויות הוא יחזיק. הוא לא הושהה כי מעולם לא קיבל תפקיד רשמי, אך בשל החשש מפני תגובות אפשריות של רשות ניירות ערך, של דירקטורים ושל משקיעים, וכדי לקיים ממשל תאגידי תקין ב-HOT, ביקשו בעלי המניות להסדיר רשמית את מעורבותו וישיבתו בחברה.

לדרהי יש כוונות ברורות לאן הוא רוצה לקחת את HOT. בוקובזה הוא האיש שמופקד על יישום התוכניות של דרהי, והסיטואציה הזו אינה פשוטה, משום שמוטת השליטה של בעלי המניות ושל המנכ"ל הרצל עוזר עוברת טרנספורמציה, כאשר בוקובזה מתחיל להיכנס לעובי הקורה ב-HOT.

מסרים סותרים

אף שכולם מבינים כי דרהי לקח פיקוד על מה שקורה ב-HOT, בעלי המניות מעוניינים שהדבר ייעשה בצורה מסודרת, כדי למנוע סיטואציות לא נעימות כמו שקורה עכשיו, שבמקרים מסוימים מנהלים ב-HOT מקבלים מסרים סותרים מעוזר ומבוקובזה.

על-פי הערכות לא יהיה מנוס מהגדרה מסודרת של תפקידו וסמכויותיו של בוקובזה בחברה, כאשר אחת האפשרויות היא שהוא יקבל תואר של COO (מנהל תפעול ראשי), אף שהוא אישית לא מעוניין בכך, וספק גם אם דרהי רוצה בכך. שלשום (ג') החליט דרהי להמשיך את מינויו של איזיה צ'צ'יק כיו"ר הדירקטוריון אך לא כיו"ר פעיל.

בניגוד לפרסומים היום (ה'), שלוו בהערכות כי המהלך הינו "הכרזת מלחמה" של בעלי המניות הקיימים מול דרהי, הרי שאין להערכות אלה כל כיסוי. כניסתו של דרהי ל-HOT ואחזקתו המהותית בה כיום היו בתיאום עם הבעלים הקיימים, כאשר חלק מהתפיסה הינה העברת מושכות הניהול וההחלטות לכיוונו של דרהי.

נכון להיום, שום דבר לא השתנה ביחס לתפיסה של בעלי המניות הנוכחיים, פישמן ומוזס, וכרגע לפחות נראה כי מדובר בניסיון לעשות קצת סדר בתחומי האחריות ובהגדרות.

* אליעזר פישמן הוא בעל השליטה ב"גלובס".