חברת הנדל"ן מ. מגן: עיריית ר"ג גבתה כספים תמורת היתרי בנייה בניגוד לחוק

ביהמ"ש המחוזי בת"א נתן צו ארעי האוסר על עיריית ר"ג ועל הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה ר"ג לחלט ערבות בנקאית בסך 7 מיליון שקל שמסרה להן חברת הנדל"ן והיזמות מ. מגן אינטרנשיונל, שלפיה העירייה "הצמידה אקדח לרקה" של החברה. לטענתה, העירייה התנתה מתן היתרי בנייה בכסף שלא מהווה היטל השבחה, בניגוד לחוק.

לפי העתירה המינהלית שהגישה מ. מגן, המיוצגת ע"י עוה"ד ליאורה ביין-אלון, חגי טל ואליעד אברהם ממשרד עורכי הדין פרופ' ביין ושות', היא חתמה ב-1997 על הסכם לרכישת זכויותיה של עיריית ר"ג ב-60% מקרקע המיועדת להקמת שכונת מגורים ברחובות חזון איש ואבני חושן, ב-25 מיליון שקל. בשנה שעברה החלה קבוצת תדהר לארגן קבוצת רכישה לצורך רכישת קרקע ל-2 מגדלים מתוך השטח המדובר, מידי מ. מגן.

בהסכם הרכישה ב-1997 נכתב על כוונת הוועדה המקומית להכין תוכנית להגדלת אחוזי הבנייה על הקרקע. החברה היתה צריכה לשלם היטל השבחה לפי חוק ותמורה נוספת - יתרת ההשבחה עד מלוא ההשבחה בערך הקרקע בעקבות אישור התוכנית החדשה.

התוכנית החדשה אושרה ב-2000 ולפיה ניתן להקים בקרקע 6 בניינים בני כ-20 קומות. לאחר אישור התוכנית הגישה החברה בקשה להיתר בנייה מהוועדה המקומית ל-2 בניינים, אך העירייה, לטענתה, "מתנה את קבלת ההיתר בתשלום התמורה הנוספת כשהיא מנצלת את העובדה שהיא מחזיקה בשני כובעים: כובעה כעירייה בעלת המקרקעין וצד להסכם וכובעה כוועדה המקומית". לאחר שביקשה החברה להימנע מתשלום התמורה הנוספת, חזרה בה העירייה מדרישה זו אך התנתה את מתן ההיתרים בתשלום של 10 מיליון שקל. לטענת החברה, תחת מחאה חריפה היא נכנעה לתכתיב העירייה בשל העובדה שהכספים מיועדים לתשלום היטל השבחה.

כשהחברה ביקשה אישור על היעדר חובות בגין היטל השבחה היא נתקלה, לטענתה, בדרישה לקבל את הערבות הבנקאית בטענה שהכספים כבר שולמו ע"י החברה כנגד הוצאת היתרי הבנייה לצורך היטל השבחה.

עיריית ר"ג בתגובה: "חברת מ. מגן מנסה להתחמק מתשלום היטל השבחה ע"פ דין. העירייה עומדת על חובתה החוקית לגבות את היטלי ההשבחה. בהסכמת הצדדים נדחה מועד הגשת תגובת העירייה ל-14.4.10 ושם תציג העירייה את טענותיה על התנהלותה התמוהה של מ. מגן".

צרו איתנו קשר *5988