הרשות להגבלים עסקיים החלה לאסוף נתונים על שוק החלב

הרשות להגבלים עסקיים החלה באיסוף נתונים על מכוני התערובת, הרפתנים, יצרניות החלב והסכמי הסחר בין יצרניות החלב לרשתות השיווק ■ איסוף הנתונים החל לאחר שהחל חרם הצרכנים על מוצרי מזון

הרשות להגבלים עסקיים החלה באיסוף נתונים על שוק החלב - מכוני התערובת, הרפתנים, יצרניות החלב והסכמי הסחר בין יצרניות החלב לרשתות השיווק. איסוף הנתונים החל לאחר שהחל חרם הצרכנים על מוצרי מזון. עם זאת, בשלב זה מדובר באיסוף נתונים ראשוני, והממונה על ההגבלים, פרופ' דיויד גילה, טרם החל בחקירה רשמית של השוק.

כך או כך, איסוף הנתונים משתלב בהמלצות ועדת קדמי לבחינת משק החלב. אחת ההמלצות היא להכניס תיקון לחוק ההגבלים העסקיים כך שיבוטל הפטור מהסדר כובל למשווקי תוצרת חקלאית. המלצה אחרת נוגעת לבחינת שוק תערובות המזון לבעלי חיים כיוון שלשוק זה יש השפעה על מחיר החלב.

לפי חוק, הרשות יכולה לדרוש כל נתון שיש בו כדי לסייע לה ביישום החוק ובמניעת הפגיעה בתחרות, לרבות נתונים על שיעורי רווחיות, עלויות למוצר ועוד. איסוף הנתונים יאפשר לרשות ניתוח כלכלי של השוק לרבות מרווחים ובעלי הכוח שיש לרסן כדי לאפשר תחרות.

ברשות ההגבלים סירבו היום לפרט מהי מטרתה הסופית של הבדיקה, אולם יו"ר הרשות התבטא באחרונה כי "שוק החלב יכול להיות מועמד להכרזה כקבוצת ריכוז. זהו שוק עם שלוש פירמות והרבה חסמי כניסה, אך אנחנו צריכים לנתח אותו בצורה מעמיקה ולראות שמתקיימים בו תנאים שמצדיקים הכרזה על קבוצת ריכוז".

הליך חקיקת החוק שיאפשר לרשות להכריז על קבוצות ריכוז טרם הושלם בכנסת.

צרו איתנו קשר *5988