ההסתדרות לבג"ץ: החלטת מועצת מקרקעי ישראל מפקיעה נכסים שהוחכרו לחב' העובדים

ההסתדרות מבקשת להחיל עליה את הכללים שהוחלו על יתר חוכרי קרקעות עירוניות של המינהל

החלטת מועצת מקרקעי ישראל 1026 מלאימה ומפקיעה למעשה את כל רכוש חברת העובדים השייכת להסתדרות. כך טוענות חברת העובדים וחברת נכסי ההסתדרות בעתירה לבג"ץ שהגישו נגד המדינה.

בעתירה נאמר, כי עניינה של ההחלטה האמורה בתנאים למתן הסכמת המינהל להעברת זכויות ושינוי ייעוד קרקע עירונית, או ניצול נכסים שהוחכרו למטרות ציבוריות ללא מכרז.

בעתירה נטען, כי ההחלטה מתיימרת לחול באופן גורף על כל נכסי הקרקע בהתקיים שני תנאים: הקרקע הוקצתה ולמטרה ציבורית. לפיכך, טוענת ההסתדרות, כבר בשלב מוקדם זה מתגלה העוול הטמון בהחלטה, שכן היא מתעלמת לחלוטין מהנסיבות השונות והמערכת ההסכמית השונה של כל נכס.

עוד נטען, כי ההחלטה מתייחסת גם לנכס ששולמו עבורו דמי חכירה ראשוניים בשיעור ניכר, ואשר במשך השנים הושקעו בו מיליוני שקלים, כמו לנכס שהוקצה רק לאחרונה ללא תמורה. ההגבלות בהחלטה משמעותן החרמת רכוש ההסתדרות, ללא כל הצדקה.

ההסתדרות אומרת, כי אין להחיל את ההחלטה על כל נכסיה כאילו הם נכסים שהוחכרו למטרות ציבוריות ללא מכרז, שכן המציאות היא אחרת. תיק הנכסים של חברת העובדים הוא תיק מגוון, ובו למשל נכסים שהוחכרו עוד לפני שנות ה-60, קודם להקמתו של המינהל, בתמורה זו או אחרת.

ההסתדרות אומרת, כי ההחלטה מהווה תמריץ שלילי לפעול לשינוי ייעוד הנכסים ומכירתם. כתוצאה מכך, נוצר תמריץ לחברת העובדים להמשיך ולהחזיק אצלה נכסים אשר יכולים לשמש לפיתוח עירוני או אחר.

עוד נטען, כי ההחלטה מפלה בצורה פסולה בין ההסתדרות לבין יתר החוכרים מסוגה במגזר העירוני, שכן החלטה 933 המתייחסת לאחרים קובעת כללים לתשלום דמי היתר שונים ומועדפים מאשר ההחלטה המתייחסת להסתדרות.

ההסתדרות מבקשת להחיל עליה את החלטה 933 ולבטל את החלטה 1026. (בג"ץ 11087/05)

צרו איתנו קשר *5988