חברת מוד-אידאה לביהמ"ש: ארלינגטון אינה זכאית לבונוס מהנפקת אופיר טורס

עתרה לביהמ"ש בבקשה להורות לארלינגטון לרכוש את מניותיה ביופיטר החזקה, בעלת השליטה באופיר טורס, ב-7.9 מיליון שקל

חברת מוד-אידאה אינטרנשיונל עתרה לביהמ"ש המחוזי בת"א בבקשה להורות לחברת ארלינגטון לרכוש את מניותיה (25%) ביופיטר החזקה, בעלת השליטה באופיר טורס, ב-7.9 מיליון שקל מוצמד למדד או לדולר (הגבוה מהם) ממארס.

זאת לאחר שמימשה ביולי אופציית פוט מכוח הסכם מ-1998, שנועד להסדיר את ניהול השליטה המשותפת ביופיטר החזקה, ואת השליטה באופיר טורס.

ארלינגטון עתרה ביולי להורות למוד-אידאה למכור לה את אחזקותיה ב-5.7 מיליון שקל בצירוף הפרשי הצמדה.

לטענתה, מוד-אידאה אישרה שתמכור לה את אחזקותיה, לפי מנגנון שנקבע ביניהן - 85.5% מממוצע מחיר הבורסה למניית אופיר טורס במשך 90 יום.

ארלינגטון, נטען, הפקידה את כספי התמורה בחשבון נאמנות, אך מוד-אידאה לא העבירה לה את המניות. לדברי מוד-אידאה, ארלינגטון היא שהפרה הסכם, כי לא העבירה את מלוא התמורה בהתאם להודעת מימוש האופציה שלה.

לדבריה, בעקבות הצעת רכש מלאה שפרסמה ארלינגטון, נמחקה אופיר טורס מהמסחר, פעולה שקטמה את ערך המניות שלה, ועל כן היא לא זכאית לבונוס הכרוך בהנפקת אופיר טורס, ולא להנחה 5% בתמורה למוד-אידאה (ה.פ 122/06).