הרשות לני"ע: התנהלותה של תים מחשבים בשליטת שלמה אייזנברג מעידה על חוסר תום לב

דורשת לחייב את החברה לכנס אסיפות סוג לאישור רכישת את יתרת מניות קומטק שבידי הציבור

הרשות לני"ע סבורה, כי התנהלותה של תים מחשבים ומערכות שבשליטת שלמה אייזנברג, בכל הקשור להצעת הרכש לרכוש את יתרת מניות קומטק שבידי הציבור, לרבות תוכן הבקשה לבית המשפט, לכינוס אסיפת בעלי מניות, מנגנון האישור המבוקש, אופן הצגתה לבית המשפט ועיתוי הדיווח לציבור ולרשות על הגשתה, מעידה על חוסר תום לב.

תים היא בעלת השליטה בקומטק (78%) והיא מבקשת לרכוש את יתרת המניות של קומטק שבידי הציבור שלא בדרך של הצעת רכש, אלא על דרך של "הסדר".

הרשות לני"ע פנתה לבית המשפט בבקשה להורות כי בנוסף על כינוס אסיפת בעלי המניות תכנס קומטק גם אסיפת סוג עליה יימנו כל בעלי המניות, למעט בעל השליטה שלמה אייזנברג.

הרשות הסבורה כי אישור הצעת הרכש על דרך של אישור הסדר ללא אסיפות סוג כפי שהתבקש על ידי החברה עלול לאפשר לבעלי מניות השליטה לכפות על בעלי המניות המתנגדים להצעה למכור את מניותיהם, מבלי שיוכלו להתנגד באופן יעיל להצעה. כך במקום לקבל את אישורם של בין 16%-17% מקרב הניצעים, דרוש כעת רק אישור של שליש מהם (7.33%) וזאת, לדברי הרשות, בניגוד לתכלית החקיקה.

בקשת הרשות הועברה לתגובת תים וקומטק. (פש"ר 2176/05)

צרו איתנו קשר *5988