עיתונאי הספורט רון קופמן תובע מיליון שקל מוואלה בטענה להפרת זכויות יוצרים

טוען, כי לאתר לא הייתה זכות לפרסם את מאמריו, שנכתבו עבור עיתון "הארץ", למרות שיתוף הפעולה בינה לבין קבוצת שוקן

העיתונאי ופרשן הספורט רון קופמן תובע מוואלה תקשורת בביהמ"ש השלום בתל-אביב מיליון שקל בטענה להפרת זכויות יוצרים.

בתביעה, שהוגשה באמצעות עו"ד גיא אבידן, צוין כי החל מנובמבר 2000 החלה וואלה לפרסם מאמרים שלו באתר האינטרנט שבבעלותה. לטענת קופמן, מדובר במאמרים שנכתבו על ידו ופורסמו במקביל בעיתון "הארץ", במסגרת עבודתו בעיתון זה. קופמן מוסיף כי זו היתה העתקה שיטתית ויום-יומית של מאמריו מעיתון "הארץ" לאתר וואלה, בלי רשות ממנו, ובלי שקיבל כל סכום כספי בגין פרסום המאמרים.

לפי התביעה, מאז התחילה וואלה לפרסם את מאמרי קופמן פורסמו כ-700 מאמרים באתר האינטרנט שלה, בלי שקיבל כל תשלום בגינם. קופמן תובע פיצויים בגין הפרת זכויות יוצרים ביחס למאמריו שפורסמו בוואלה, החל מנובמבר 2000 ועד פברואר 2005. זאת, משום שלגבי התקופה שלאחר פברואר 2005 נחתם הסכם בינו לבין עיתון "הארץ", במסגרתו סוכם על תשלום שיועבר לו על-ידי "הארץ" בגין פרסום המאמרים בוואלה. קופמן מציין עוד כי הסכים עם "הארץ" על כך שהוא מוותר על כל זכות תביעה עתידית נגדו, במסגרת הסכם לסיום יחסי עבודה.

בתביעה נטען כי במהלך השנים בהן פורסמו המאמרים פנה קופמן פעמים רבות לגורמים רבים בעיתון "הארץ", כולל לבעלי העיתון ולעורכיו, ודרש מהם להפסיק להעביר לוואלה את מאמריו. אולם, פניות אלה לא נענו. יתרה מזאת, לדבריו הובהר לו כי אם יפעל נגד וואלה, הוא צפוי להיות מפוטר מעבודתו בעיתון "הארץ". קופמן מציין שרצה לשמור על מקום עבודתו דאז, ולפיכך לא פעל להפסקת פרסום המאמרים במועד פרסומם.

קופמן מוסיף כי הוא מבכירי פרשני הספורט בישראל ודעתו היא "מן החשובות והמסקרנות בתחום הספורט", ולפיכך שיעור הצפיה במאמריו באתר וואלה היה גבוה במיוחד. בכך, ציין, הפיקה וואלה רווח רב מפרסום המאמרים על חשבונו. הוא מדגיש כי אף שהמאמרים פורסמו במסגרת עבודתו כשכיר ב"הארץ", הכלל לפיו זכות היוצרים ביצירה שחיבר עובד עבור מעבידו שייכת למעביד - אינו חל בעניין זה. זאת בהתאם לחוק זכויות יוצרים.

טרם הוגש כתב הגנה.