התכנון עובר למבצע

השיטה מבוססת על העיקרון לפיו הקבלן המבצע יכין את התכנון המפורט של הפרויקט ויגיש הצעת מחיר בהתאם

שיטת Completion Design Turnkey Projects היא שיטה נהוגה בעולם בענף הבנייה והתשתית. השיטה מבוססת על העיקרון לפיו הקבלן המבצע יכין את התכנון המפורט של הפרויקט ויגיש הצעת מחיר כוללת בהתאם. השיטה יכולה לפתור חלק מחוליי הענף.

בענף הבנייה יש ריבוי רגולטורים. ועדת זיילר התייחסה בצורה יסודית לנושא, למרבה הצער לא נעשה דבר כדי לאחד את הטיפול בענף ע"י "מיניסטריון בנייה" לפי המלצות הוועדה.

בישראל נהוגות שיטות התקשרות רבות ומשונות במגזר הציבורי - המדינה, חברות ממשלתיות, רשויות מקומיות, חברות כלכליות, חברות מנהלות וכו', מנהלות 400 סוגים שונים של חוזים וצורות התקשרות.

בעת פרסום מכרז קיימת בעיה של תקצוב לא נכון הנובע מכמה סיבות: תכנון לא מושלם או מוטעה, אומדנים לא נכונים, החלטות פזיזות הנובעות לעיתים משיקולים זרים ועוד.

גם שיטת בחירת הזוכה המבצע במכרז היא בעייתית, לאור היצמדות לשיטת "המציע הזול", תנאי סף לא סבירים או לא מתאימים לפרויקט, חוסר בחינה יסודית של יכולות המבצע, ניסיון קודם, זמינות כוח אדם והציוד ועוד. אם לא די בכך קיימות בעיות של בקרה לא נכונה על הביצוע .במקום לדאוג לבקרת איכות יסודית ורצינית מצד המבצע, תוך הבטחת האיכות מצד המזמין כמקובל בעולם וגם במעט פרויקטים בארץ, ממנים מנהל/מפקח מטעם המזמין אשר מופקד על ביקורת הטיב - התוצאות ידועות לכל.

בכל פרויקט בו הוכנסה מערכת בקרת איכות של המבצע, לא היה צורך בפיקוח על הטיב מצד המזמין והתוצאה הייתה פרויקט בטיב העולה לאין שיעור מהמקובל בפרויקטים אחרים. אך אחת הבעיות העיקריות המביאות לתופעת החריגות מתקציב הפרויקט וליצירת פתח לשחיתות היא תכנון ברמה לא מספקת.

רמת תכנון שכזו נוצרת כי המזמינים רוצים תכנון במחיר הזול ביותר. נוצר מצב שהתכנון נמסר למשרדי תכנון שאינם מסוגלים לבצעו בגלל כישוריהם, או שמשרד מוכשר נאלץ "לעגל פינות" בתכנון.

התוצאה, שינויים רבים, הוצאות חריגות מעבר לתקציב, ניצול המצב ע"י גורמים שונים המעוניינים באי סדרים וכדומה. והתוצאה ברורה.

CDTP היא שיטה שיכולה להוות תרופה לחוליים שהוזכרו לעיל. על-פי השיטה, היזם או המזמין, קובע פרוגרמה ברורה ומדויקת לפרויקט. מתכנן מטעם המזמין מבצע את התכנון הראשוני עד לאפשרות להמשיך בתכנון מפורט על בסיס התכנון הראשוני; המכרז יוצא למבצעים אשר ישלימו את התכנון המפורט ויגישו הצעה במחיר גלובלי המבוססת על תכנון מפורט עצמי.

היתרונות של השיטה רבים. ראשית, אחריות המבצע על התכנון המפורט, תוך מניעת חילוקי דעות הקשורות בטעויות או השמטות בתכנון. שנית, התאמת התכנון לאמצעי הייצור המצויים אצל המבצע, תוך ניצול יתרונות הנובעים מכך וע"י כך הוזלת הפרויקט.

בנוסף, השלמת התכנון המפורט במועד סביר ובלתי תלוי באילוצים תקציביים. גם איכות הביצוע עולה על המקובל, עקב בקרה פנימית הן של התכנון והן של הביצוע. ולבסוף, השלמת הפרויקט בזמן שנקבע מראש כי אין חילוקי דעות או עיכובים שנובעים מתכנון לא מושלם.

השיטה מופעלת בהצלחה במנהרות הכרמל, ברכבת הקלה בירושלים ובת"א ועוד.

הכותב הוא נציג איגוד המהנדסים ב-FIDIC

צרו איתנו קשר *5988