הופקדה בתנאים תוכנית להקמת יישוב בחולות חלוצה עבור מפוני קטיף

הוועדה המחוזית דרום החליטה להפקיד בתנאים את תוכנית היישוב חלוצית 1 בחולות חלוצה. התוכנית מהווה המשך ישיר לתוכנית המתאר המקומית, והיא כוללת הוראות מפורטות להקמת יישוב קהילתי-חקלאי מדרום לפתחת שלום, המיועד להתיישבותן של קהילות מגובשות ממפוני גוש קטיף. נציגי המתיישבים היו שותפים למהלך התכנון, הן לגבי הפרוגראמה המוצעת ליחידות הדיור ולצורכי הציבור, והן לגבי התכנון הפיזי של היישוב.

היישוב מוקם מתוקף החלטת ממשלה משנת 2001, הקובעת שיש לפעול להקמת יישובים באזור חולות חלוצה. במהלך עבודת התכנון נידונו כל ההיבטים השונים הכרוכים בהקמת יישוב חקלאי-קהילתי בחולות, ונבחנו מספר חלופות תכנון שלדיות.

היישוב משלב מגוון של סוגי דיור: נחלות חקלאיות של 1.8 דונם, יחידות קהילתיות על מגרשים של 1 דונם ויחידות דו משפחתיות על מגרשים של חצי דונם. בנוסף, כוללת התוכנית שטחים לצורכי ציבור הנדרשים ממספר יחידות הדיור ומאוכלוסיה בעלת צביון דתי הצפויה להתיישב במקום.

התוכנית היא ביוזמת מינהל מקרקעי ישראל, ובוצעה על-ידי חברת ק.ש.ת קידום שרותי תכנון. מתכנן התוכנית הוא האדריכל יובל יסקי.

צרו איתנו קשר *5988