חלונות: ליקויי בנייה עיקריים, תקנים, דרכי תיקון


חלונות אלומיניום * חלונות עץ * חלונות פלדה * חלונות פי. וי. סי. * זיגוג חלונות * חדירת מים ואוויר * ניקוז מים מחלונות * סוגי פתיחה של חלונות * מיקום ושטחי חלונות, על פי תקנים ותקנות


כללי

החלונות הם חלק בלתי נפרד מהמעטפת החיצונית של הבניין ועליהם לעמוד בכל הדרישות של המעטפת החיצונית, כגון: חוזק מתאים (שלא יעוף ברוח), אי חדירת מים, אי חדירת אוויר (גם במצב של סופה), פתיחה וסגירה נוחים לכל סוגי המשתמשים בדירה ללא מאמץ מיותר, תפקוד לאורך זמן.

התקן: תקן ישראלי מספר 1068 דן בחלונות לסוגיהם, מגדיר דרישות התפקוד של החלונות, וקובע שיטות בדיקה.

התקן מתייחס בין היתר להיבטים הבאים:

תפעול החלון, לרבות הפרזול.

עמידה בחדירת אוויר.

עמידה באי חדירת מים.

עמידה בחוזק הדרוש על פי מהירות הרוח הצפויה באזור בו נמצא הבניין.

כוח הפעלה דרוש לפתיחת ולסגירת החלון, וכדומה.

דוגמאות:

1. זיגוג חלונות.

עובי הזיגוג בחלונות משפיע על עמידת החלונות בלחצי האוויר בזמן שמנשבות רוחות חזקות. לכן, בקומות גבוהות עובי הזיגוג חייב להיות גדול יותר מזה שבקומות התחתונות.

יש לציין, עובי הזיגוג הנדרש הוא פועל יוצא של שני משתנים: לחץ האוויר הצפוי וגודל השמשה (ככל שהשמשה גדולה יותר נדרש עובי יותר גדול).

2. ניקוז מים.

חלונות אינם אמורים לאפשר חדירת מים למבנה, לכן בכל חלון יש מנגנון מובנה, לניקוז מי גשמים הפוגעים בחלקם החיצוני של החלונות.

נקודת תורפה נוספת לחדירת מים הוא מקום חיבור החלון אל המעטפת. לכן, הרכבת החלון צריכה להבטיח, כי לא יחדרו מים מבחוץ פנימה דרך החיבור.

יש מספר רב של טכניקות המבטיחות אי חדירת מים דרך החיבור של החלון למעטפת.

הדרך הטובה ביותר, היא צורת פתח המבטיחה את ניקוז המים, הפוגעים בחלון.

בנוסף לניקוז המובנה, יש לוודא איטום החיבור, שבין החלון ובין הקיר, בסיליקון.חלונות מיוצרים מחומרים שונים, כדקלמן:

חלונות אלומיניום

חלונות עץ

חלונות פלדה

חלונות פי. וי. סי.חלונות אלומיניום

מרבית החלונות שבשימוש בשפלת החוף, הם חלונות אלומיניום

התקן: תקן 1068 קובע מספר רב של דרישות מחלונות אלומיניום, בנוסף לדרישות הכלליות מהחלונות.

דוגמאות: עובי דופן של פרופיל האלומיניום, דיוק החבורים, סוג החיבורים, דרישות מפרזול וכדומה.

לשים לב: ניתן לבדוק עמידה בדרישות המוגדרות בתקן, במעבדות מוסמכות בלבד.

רוב יצרני חלונות האלומיניום מוסמכים לסמן את מוצריהם בתו תקן, פירוש הדבר, שמכון התקנים בודק את החלונות במהלך תהליך היצור ומוודא כי כל דרישות התקן מתקיימות.

מומלץ להקפיד, כי החלונות המותקנים ייוצרו אצל יצרנים בעלי תו תקן.

יתכן שהמחירים של יצרנים אלו גבוהים יותר, אך תו התקן מבטיח, כי איכות החלון עומדת בדרישות התקנים.

מרבית החלונות בשימוש במישור החוף הם חלונות הזזה, הכוללים אטמים מיוחדים המונעים חדירת אוויר וחדירת מים.

מסגרות החלונות בנויות כך, שמים המגיעים לחלון יוצאים החוצה דרך פתחי מיוחדים.

חלונות עץ

מרבית החלונות שבשימוש באזור ההר הם חלונות עץ.

התקן: תקן 1068 מגדיר חלונות עץ תקניים.

דוגמאות: מידות פרופיל העץ, מידות פרופיל המשקוף, סוג החיבורים, פרזול וכיו"ב.

לשים לב: ניתן לבדוק עמידה בדרישות המוגדרות בתקן במעבדות מוסמכות בלבד.

נהוג להשתמש בחלונות עץ באזור ההר, שכן העץ ניחן בתכונות של בידוד תרמי. מסיבה זו, כאשר מותקנים חלונות עץ, לא נוצרות בעיות של עיבוי מים.

חלונות העץ מחייבים תחזוקה שוטפת. אחת לשלוש שנים יש לחדש את צבע השמן שעל החלונות, שאחרת החלון יתפורר ו/או עלול להנזק ממזיקים שונים.

רוב יצרני חלונות העץ מוסמכים לסמן את מוצריהם בתו תקן. פירוש הדבר, שמכון התקנים בודק את החלונות במהלך תהליך היצור ומוודא, כי כל דרישות התקן מתקיימות.

מומלץ להקפיד, כי החלונות המותקנים ייוצרו אצל יצרנים בעלי תו תקן.

כדאי לדעת: במסגרות חלונות העץ פתחים מיוחדים לניקוז מים.

חלונות פלדה

חלונות פלדה מותקנים בעיקר במוסדות ציבור.

התקן: תקן 1068 מגדיר חלונות פלדה תקניים.

דוגמאות: מידות של פרופיל הפלדה ממנו מורכב החלון, דיוק החבורים, סוג החיבורים, פרזול וכיו"ב. חלונות פלדה מחייבים תחזוקה שוטפת. אחת לשלוש שנים יש לחדש את צבע השמן על החלונות, שאחרת,יחלידו ויתכערו.

לשים לב: ניתן לבדוק עמידה בדרישות המוגדרות בתקן, במעבדות מוסמכות בלבד.

התקנת חלונות פלדה באזור ההר בעייתית, שכן הפלדה (כמו, האלומיניום) מוליכה טובה של חום וקור, ולכן גורמת לעיבוי מים בתוך חדרים בימים קרים.

חלונות פי. וי. סי

ככלל, לא נהוג להתקין חלונות פי. וי. סי. הסיבה העיקרית היא רגישות הפי. וי. סי. לקרינה אולטרה סגולית, דבר הגורם לחומר זה להתפורר עם הזמן. ניתן להשיג פרופילי פי.וי.סי העמידים בפני קרינה אולטרה סגולית. יצרני חלונות פי. וי. סי מספקים אחריות לתקופה של 10 שנים.

התקן: תקן 1068 מגדיר חלונות פי. וי. סי תקניים.

דוגמאות: תכונות הפרופיל ממנו עשויים החלונות, מידות , אמצעי חיבור, ריתוך פינות וכיו"ב.

לשים לב: ניתן לבדוק עמידה בדרישות המוגדרות בתקן, במעבדות מוסמכות בלבד.

משתמשים בחלונות פי. וי. סי באזור ההר, שכן פי. וי. סי מבודד תרמי טוב, ולכן לא נוצרות בעיות של עיבוי מים בחללים פנימיים. בארץ מעט יצרנים של חלונות פי.וי.סי והם מוסמכים לסמן את מוצריהם בתו תקן. פירוש הדבר, שמכון התקנים בודק את החלונות במהלך תהליך היצור, ומוודא כי כל דרישות התקן מתקיימות.


זיגוג כפול בחלונות מסוגים שונים

ככלל, זיגוג כפול מסייע להגדלת הבידוד התרמי של החלון ולמניעת תופעה של חלון "מזיע" בימים קרים וכן לשיפור הבידוד האקוסטי של החלון.

כאשר המטרה היא הגדלת הבידוד האקוסטי, חובה לבדוק את כל חיבורי החלון עם הקיר ואת האטמים של החלון כדי לוודא שהם מבודדים אקוסטית.


ליקויי בנייה עיקריים:

החלון אינו זז בקלות

הליקוי: קיימת בעייה בגלגלים שבתחתית החלון המאפשרים את התנועה.

התיקון:

בחלק גדול מהמקרים מקור הבעייה בלכלוך המצטבר על המסילות. במקרים מסוג זה יש להתיז על המסילות חומר מיוחד הממיס את הלכלוך. הניסיון מלמד כי 90% מהמקרים בהם יש קושי להזיז חלון אלומיניום, מקור הבעייה הוא הלכלוך המצטבר במסילות.

במקרים אחדים קיימת בעייה של חיכוך בין הגלגלים ובין המסגרת עליה נעים הגלגלים. במקרים אלו די להתיז חומר מיוחד המקטין את החיכוך.

במקרים אחרים, יש לתקן או להחליף את הגלגלים.

התקן: תקן 1068.

סוג ליקוי הבנייה: הליקוי ניתן לתיקון ואין הוא מייצר ירידת ערך לדירה או למבנה.

תקופת בדק: שנה אחת מיום קבלת הדירה.

תקופת אחריות: שלוש שנים מתום תקופת הבדק.


חדירת מים

מהות ליקוי הבנייה: חדירת מים באזור החלון.

א. באזור המסילה עליה נע החלון.

סיבת הליקוי: ברוב המקרים יש סתימה של החורים המנקזים את המים ממסילת התריס, או שהצטבר לכלוך על המסילה.

התיקון: ניקוי המסילה ופתיחת הסתימה פותר את הבעיה.

ב. מסביב לחלון.

סיבת הליקוי: הרכבה לקויה של החלון. צריך לבדוק את ההרכבה ולסתום את המרווחים המאפשרים כניסת מים דרך החלון.

התיקון: יש לדאוג לאיטום החלון או לחילופין לניקוז המים המגיעים לחלון.


ניקוז מים

כללי: חלון אמור למנוע חדירת מים למבנה. לכן, בכל חלון יש מנגנון מובנה המאפשר לנקז את מי הגשם המגיעים אל חלקו החיצוני של החלון. נקודת תורפה אחרת לחדירת מים הוא מקום חיבור החלון למבנה. הרכבת החלון צריכה להבטיח, כי לא יחדרו מים מבחוץ פנימה דרך החבור.

יש מספר רב של טכניקות למניעת חדירת מים דרך החלון. הטכניקה הטובה ביותר היא זו, שבה צורת הפתח מבטיחה ניקוז המים המגיעים אל החלון.

שיטות אחרות: סתימת חריצים בחיבור בין החלון לבין הפתח בעזרת חומרי איטום ומסטיקים.

סוג ליקוי הבנייה: הליקוי ניתן לתיקון ואין הוא מייצר ירידת ערך לדירה או למבנה.

תקופת בדק: שלוש שנים מיום קבלת הדירה.

תקופת אחריות: שלוש שנים מתום תקופת הבדק.


חדירת אוויר

מהות ליקוי הבנייה: דרך החלון הסגור חודר אוויר. הדבר מטריד במיוחד בעונת החורף, כאשר נושבות רוחות חזקות וקרות.

התקן: תקן 1068 מגביל את כמות האוויר שיכול לחדור דרך החלון במשך שעה.

הבדיקה: על ידי מעבדה מוסמכת בלבד. בודק שאינו מעבדה יכול אמנם להעריך כי קיימת חדירת אוויר אך אינו יכול לקבוע האם כמות האוויר החודרת דרך החלון תקינה אם לאו.

לשים לב: תופעה זו קיימת בעיקר בחלונות הזזה.

התיקון: איטום החלון מפני חדירת מים ומפני חדירת אוויר מבוצע על ידי אטמים מיוחדים מגומי או מפי. וי.סי ועל ידי מברשות מיוחדות. התיקון יבוצע על ידי בדיקת האטמים הנ"ל והחלפתם אם יש צורך.

סוג ליקוי הבנייה: הליקוי ניתן לתיקון ואין הוא מייצר ירידת ערך לדירה או למבנה.

תקופת בדק: שנה אחת מיום קבלת הדירה.

תקופת אחריות: שלוש שנים מתום תקופת הבדק.


חלון רועד ומרעיש בעת נשיבת רוח

מהות הליקוי: בעת נשיבת רוח החלון רועד ומרעיש.

סיבת הליקוי: המברשות והאטמים של החלון אינם מתפקדים נכון.

התקן: תקן 1068.

התיקון: החלפת האטמים והמברשות או הרכבתם נכון.

סוג ליקוי הבנייה: הליקוי ניתן לתיקון ואין הוא מייצר ירידת ערך לדירה או למבנה.

תקופת בדק: שנה אחת מיום קבלת הדירה.

תקופת אחריות: שלוש שנים מתום תקופת הבדק.


חדירת מים דרך הקיר שמתחת החלון

מהות הליקוי: הקיר שמתחת לחלון רטוב למגע יד.

סיבת ליקוי הבנייה: החלון כאמור מונע כניסת מים לדירה. מים אלה זורמים מהחלון אל סף מוזאיקה עליו מורכב החלון. בתכנון נכון, בתחתית סף המוזאיקה ולאורך הסף מותקן חריץ, הגורם למים לזרום כלפי מטה ולא להגיע לאזור של החיבור בין סף המוזאיקה ובין הקיר.

יתכן כי סף החלון, שאמור לנקז את כל המים המגיעים אליו ולהרחיקם מהקיר, אינו מתפקד. יתכן כי החריץ בתחתית הסף סתום או אפילו לא קיים. יש צורך לבדוק את המערכת חלון קיר בחלק התחתון של החלון ולתקן.

התיקון: ראשית יש לאבחן את הסיבה לחדירת המים דרך הקיר. אם הסיבה היא אי תפקוד של הסף, יש לתקן את הסף.

לשים לב: באזור שבתחתית החלון יש לרוב ריהוט כגון מיטה, שידה וכיו"ב. קיימת נטייה להתפתחות עובש בקיר בנקודות בהן יש מגע בין הריהוט ובין הקיר.

סוג הליקוי: ליקוי הבנייה ניתן לתיקון ואין הוא מייצר ירידת ערך לדירה או למבנה.

תקופת בדק: שלוש שנים מיום קבלת הדירה.

תקופת אחריות: שלוש שנים מתום תקופת הבדק.


רטיבות בקיר שמתחת לחלון

מהות ליקוי הבנייה: זליגת מים על הקיר שמתחת לחלון, בעיקר בלילות קרים.

סיבת ליקוי הבנייה: כאשר החלון אינו מבודד תרמית והמבנה נמצא באזור קר, מתעבים אדי המים שבתוך החדר על החלון הקר, מי העיבוי של החלון זולגים על הקיר שמתחת לחלון, נספגים בקיר וגורמים לרטיבות ולהופעת עובש.

הפתרון הרדיקלי הוא לא להשתמש בחלונות אלומיניום באזורים קרים, ואם משתמשים בהם יש לדאוג להמצאות בידוד תרמי בין שני החלקים של פרופיל האלומיניום (הפנימי והחיצוני). בנוסף, יש להתקין זיגוג כפול. התקן: תקנות תכנון ובנייה לא מתירות עיבוי מים בתוך המבנה ולא היווצרות עובש. הדרך הקלה ביותר, כאמור, היא החלפת חלון אלומיניום לחלון עץ, או לחלון אלומיניום עם פרופילים מתאימים לאזור קרים ועם זיגוג כפול

סוג הליקוי: הליקוי ניתן לתיקון ואין הוא מייצר ירידת ערך לדירה או למבנה.

תקופת בדק: שלוש שנים מיום קבלת הדירה.

תקופת אחריות: שלוש שנים מתום תקופת הבדק.סוגי פתיחה של חלונות

ניתן למיין חלונות לפי סוגי הפתיחה של כנף החלון כדלקמן:


חלונות כנף

חלון כנף אחת, פתיחה רגילה

זהו חלון התלוי על צירים המותקנים בצידו האחד של המשקוף. החלון מורכב מכנף אחת הנפתחת הצידה. כיוון הפתיחה של החלון: בדרך כלל אל פנים החדר.

חלון שתי כנפיים, פתיחה רגילה

חלון מסוג זה מורכב משתי כנפיים, שכל אחת מהם מורכבת על צירים במשקוף. כיוון הפתיחה: בדרך כלל אל פנים החדר.

יתרונות וחסרונות חלונות כנף, פתיחה רגילה

חלונות כנף בעלי פתיחה רגילה מותקנים בדרך כלל בחדרי מגורים. זוית הפתיחה על פי התקן - לפחות 90 מעלות. במקרים בהם זוית הפתיחה מוגבלת ל-90 מעלות, ההגבלה בגין מיקום החלון ביחס למרחב שמשני צידיו.

החיסרון של חלון כנף אחת בעל פתיחה רגילה הוא בליטת הכנף אל תוך פנים החדר. ההפרעה בעיקר במקרים בהם רוחב הכנף 70 עד 80 ס"מ. חיסרון זה מצומצם בחלון בעל שתי כנפיים, שכן רוחב כל אחת מהכנפיים 30 עד 40 ס"מ.

היתרון של חלון כנף אחת או שתי כנפיים הוא הקלות בה ניתן לאטום אותו. מסיבה זו, חלון כנף אחת או שתי כנפיים, בעל פתיחה רגילה, מתאים במיוחד לאזור ההר, המאופיין בחדירת רוחות חזקות והפרשים גבוהים של טמפרטורות.


חלונות קיפ

חלונות קיפ משמשים בחדרי שירות ובמבני תעשיה. התקנת חלונות קיפ, בדרך כלל למטרות אוורור בלבד.

1. חלון קיפ, עליון ותחתון - ככלל, חלון קיפ הוא חלון בו הכנף מחוברת אל החלק העליון או אל החלק התחתון של המשקוף. זוית הפתיחה של החלון: כלפי מעלה, או כלפי מטה, בצורה אנכית. (בז'רגון המקצועי: קיפ עליון וקיפ תחתון, בהתאמה).

2. חלון קיפ אמצעי - בחלון זה הכנף מחוברת למשקוף כך, שהיא ניתנת לסיבוב אופקי מעלה או אופקי מטה.

3. חלון קיפ אנכי - חלון קיפ אנכי הוא חלון בו הכנף מחוברת לשני חלקי המשקוף (בחלק העליון ובחלק התחתון), והיא יכול להסתובב סביב ציר אנכי זה.

4. חלון קיפ אנכי, הכולל גם פתיחה רגילה - זהו חלון שהכנף המותקנת בו נפתחת בצורה אנכית (כאמור), אך ניתן לפתוח אותו גם לצד ימין או שמאל. הפתיחה רגילה מאפשרת לנקות החלון משני צידיו.


חלונות הזזה

1. חלון הזזה, כנף על כנף - זהו חלון בו שתי הכנפיים נגררות אחת על גבי השנייה. חלונות מסוג זה מותקנים בעיקר בחדרי מגורים שבאזור השפלה.

2. חלון הזזה כיס לתוך כיס - זהו חלון כנף אחת, הנגרר לתוך כיס בקיר.

באותו כיס מותקן גם התריס.

יתרונות וחסרונות חלונות הזזה: חלונות נגררים קשים יותר לאטימה כנגד רוחות. אם כי, כאשר משתמשים באטמים ומדייקים בביצוע עבודות ההתקנה, חלונות אלו עומדים בדרישות התקן. יש לציין, כי הכיס מקטין את עובי הקיר ועשוי לגרום לבעיות של עיבוי מים. מסיבה זו בתקינה הישראלית דרישה מפורשת, לפיה בחלון עם כיס גרירה יותקן בידוד תרמי מיוחד.


חלונות רפפות

חלון רפפות הוא חלון המורכב ממשקוף שבו מותקנים רפפות זכוכית (כדוגמת הרפפות של התריסים). הרפפות יכול להסתובב על ציר ולהיות במצב סגור, פתוח או פתוח למחצה. חלונות רפפה משמשים בעיקר בחדרי האמבטיה.

יתרונם: גם כאשר הרפפות במצב פתוח, לא ניתן לראות מבחוץ את הנעשה בחדר שירותים.


חלון מונו בלוק

זהו מכלול הכולל גם את החלון וגם את התריס, המכונה בעגה מקצועית "מונו בלוק".מיקום חלונות

חדרי מגורים - בחדרי מגורים מקובל למקם את החלון כך, שהמפלס העליון של משקוף החלון נמצא בגובה של כ-210 ס"מ מעל פני הריצוף. המפלס התחתון של חלון בחדרי מגורים צריך לשמש כמעקה המונע נפילה גם כאשר החלון פתוח. לכן, מפלס החלון מעל פני הריצוף צריך להיות 105 ס"מ (כפי שנקבע בתקן מעקות).


מטבח - במטבחים ממוקם החלון בגובה 210 ס"מ מפני הריצוף. בדרך כלל נמנעים מהתקנת חלון מעל ארון מטבח עליון. הסיבות: קושי להגיע אל ידית החלון. יש לציין כי אין איסור על התקנת חלון מעל ארונות מטבח.

כדאי לדעת: כאשר גובה ידיות החלון עולה על 170 ס"מ מפני הריצוף, נוצרת בעיית תפקוד (קושי להגיע אל ידית החלון). התקנה של ידיות חלון בגובה העולה על 170 ס"מ מפני הריצוף היא ליקוי בנייה. בדרך כלל יש קושי לתקן ליקוי זה ולכן מייצר ירידת ערך.


שירותים - תפקיד החלון בחדרי שירותים הוא בעיקר אוורור. מסיבה זו ברוב המקרים החלון המותקן הוא חלון רפפה. המפלס העליון של משקוף החלון צריך להיות במרחק 210 מפני הריצוף, וניתן להגיע לידית החלון ללא בעיה. לעיתים, בגלל אילוצים תכנוניים, ממוקם החלון במפלס גבוה יותר, ואז לא ניתן להגיע בקלות לידית החלון. במקרים מסוג זה מקובל להתקין ידית מיוחדת, המייעלת פתיחה וסגירה של החלון.


סלון - בחדרי סלון מותקנים בדרך כלל חלונות, שמידותיהם רחבות מהמידות המינימליות. בחדרי סלון מותקנים גם חלונות יציאה למרפסת.


חלון צרפתי - חלונות יציאה למרפסת, שסף המפלס התחתון שלהם עד 5 ס"מ מפני הרצפה. המפלס העליון של המשקוף בחלונות מסוג זה הוא 210 ס"מ מפני הריצוף.

סף מוגבה בחלון למרפסת לא מקורה: המעבר מאזור לא מקורה (ללא תקרה), שיכול להיות רטוב מגשם, לאזור פנים הדירה (החדרים), מחייב נקיטת אמצעים, לוודא שמי הגשם לא יחדרו אך החלל הפנימי. הפתרון המקובל הוא יצירת סף מוגבה, שאינו מאפשר למים לחדור לחלל הפנימי. גובה הסף הנדרש מותנה בגודל המרפסת הלא מקורה והוא מגיע לכ-5 ס"מ מפני הריצוף של המרפסת, וכ-15-20 ס"מ מפני הריצוף של החדר.

חסרונות סף מוגבה: סף מוגבה מהווה מכשול לאנשים לא ניידים. סף מוגבה יכול להוות מכשול, כאשר יוצאים במהירות מהחדר אל המרפסת. במקרים בהם הסף המוגבה אינו מתוכנן בקפידה, יכול להיווצר ליקוי בנייה. בחינת הליקוי, בהתאם לפונקציונליות ולמידת הבטיחות של הסף.שטח חלונות

החלונות הנם אמצעי לתאורה ואוורור של החדרים. תקנות התכנון והבנייה מגדירות שטח מינימלי של חלונות, בהתאם לשטח הרצפה של החדרים.

כאשר שטח חלון קטן מהקבוע בתקנות, יש ליקוי בנייה. בדרך כלל מדובר בליקוי המייצר ירידת ערך.


להלן שטחים מינימליים של חלונות:

חדר מגורים - שטח מינימלי של חלון חייב להיות 8% משטח הרצפה.

דוגמא: בחדר שינה רגיל ששטחו 10-12 מ"ר, שטח החלון צריך להיות 0.80 מ"ר או 0.96 מ"ר בהתאם (חלון חדר שינה מקובל הוא 80/100 ס"מ עד 100/100 ס"מ.)

מטבח - שטח חלון צריך להיות 10% משטח הרצפה של המטבח.

חדר שירותים - בחדר שירותים, השטח המינימלי של חלון הוא 10% משטח הרצפה של חדר השירותים. עם זאת, שטח החלון צריך להיות לפחות 0.36 ס"מ.

לשים לב: שטח החלון, על פי תקנות התכנון והבנייה, הוא שטח הפתח שבו נכנס החלון. שטח הזיגוג ושטח פתחו של החלון כאשר פתוח, איננו רלבנטי.

מסיבה זו, בחדרי שירותים מוצאים לעיתים קרובות חלונות במידות 60/60 ס"מ, שהשטח המזוגג בהם יכול להגיע ל- 40/40 ס"מ בלבד.


*הכותב הוא מנהל האגף הטכני של התאחדות הקבלנים והבונים בישראל.