הנקראות ביותר

תקרה: ליקויים עיקריים, תקנים, דרכי תיקון


מבין כל הליקויים בתקרה, המסוכן ביותר הוא כאשר אנו מבחינים בברזל השלד כשהוא גלוי ומתפורר, ויש לשים לב גם לגודל הסדקים ולבידוד האקוסטי והתרמי


כללי

תקרות עשויות מבטון מזויין ותפקידן לשאת את העומסים של הבניין ותכולתו ולהעביר את העומסים לקורות ועמודים.

מרבית התקרות הינן תקרות צלעות, העשויות מצלעות של בטון עם מילוי של בלוקים או של חומרים אחרים ביניהם.תקרה עקומה

כפף בתקרה

התקרות צריכות להיות אופקיות ומישוריות.

התקן: התקן מאפשר, כי לתקרה יהיה כפף (בטן), בשיעור של עד 1 ס"מ לכל 3 מטרים.

לשים לב: כפף ששיעורו מותר על פי התקן איננו נראה בעין.

כפף, ששיעורו גבוה מהשיעור המותר בתקן, מצביע על כשל בשלד המבנה.

התיקון יתבצע אך ורק על פי הוראות של מהנדס קונסטרוקציה, שיקבע את דרכי הבדיקה לגילוי סיבת הכפף, יפקח על ביצוע הבדיקות ויחליט על דרכי התיקון.

תקופת בדק: שנה אחת.

תקופת אחריות: שלוש שנים.

במקרים בהם מהנדס קונסטרוקציה קובע כי יש ליקוי בקונסטרוקציה, אחריות המוכר לתיקון איננה מוגבלת בזמן.סדקים

סדקים בתקרה

קיימים מספר סוגי סדקים:

1.סדקים הנוצרים בין צלעות הבטון ובין הבלוקים הממלאים אותם.

2. סדקים, הנוצרים בין התקרה ובין הקירות

3. סדקים נימיים בטיח.

כאמור, מרבית התקרות הינן תקרות צלעות, העשויות מצלעות של בטון עם מילוי של בלוקים או של חומרים אחרים ביניהם.

מסיבה זו, הסדקים האופייניים המופיעים בתקרות הם סדקים שבין צלעות הבטון של התקרה ובין בלוקי המילוי.

לשים לב: הופעת סדקים מסוג אחר בתקרות מעידה על בעיה בשלד הבניין.

סדקים הנוצרים בין צלעות הבטון ובין הבלוקים הממלאים אותם

הסיבה להיווצרות הסדקים שבין צלעות הבטון ובין הבלוקים הממלאים אותם היא אי הקפדה על ביצוע נכון.

הדרכים המקובלות לתיקון סדקים מסוג זה:

לא מתקנים את הבטון אלא מתקנים למעשה את שכבת הטיח של התקרה.

אופן תיקון: גירוד הטיח באזור הסדק, לרוחב של 5 ס"מ מכל צד של הסדק, הכנת טיח חדש משוריין בבד גיאוטכני (רשתות כדוגמת פיברגלס, אינטרגלס וכדומה).

סוג הליקוי: הליקוי ניתן לתיקון ולכן אינו גורם לירידת ערך.

תקופת הבדק : שנה אחת.

תקופת האחריות: שלוש שנים לאחר תום תקופת הבדק.

סדקים הנוצרים בחיבור בין התקרה לבין הקירות

הסיבות האפשריות להיווצרות הסדקים שבין התקרה ובין הקירות:

1. אי הקפדה על ביצוע יציקת בטון התקרה.

2. התפשטות הגג והתכווצותו בתנאי חום וקור שונים.

הסדק יכול להופיע מצדו הפנימי של הקיר או להופיע כסדק עובר גם בצידו החיצוני של הקיר.

התקן: תקן 1523 "עבודות בנייה" אינו מתיר הופעת סדקים.

הדרכים המקובלות לתיקון סדקים מסוג זה: התיקון מתבסס על הרחבת הסדק לעומק של כסנטימטר ורוחב של כסנטימטר, ומילוי החריץ שנוצר במסטיק גמיש, המאפשר לתקרה ולקיר לזוז אחת יחסית לשני ללא סדיקה.

סוג הליקוי: הליקוי ניתן לתיקון ולכן אינו גורם לירידת ערך.

תקופת הבדק :

שנה אחת לסדקים שאינם עוברים

שלוש שנים לסדקים עוברים.

(ראה גם סדקים בקירות).

תקופת האחריות: שלוש שנים לאחר תקופת הבדק.

סדקים נימיים בטיח התקרה

סדקים נימיים הם סדקים ברוחב עד 0.5 מילימטר, המופיעים בפיזור אקראי על פני הטיח של התקרה.

הסיבות להופעת סדקים נימיים בתקרה:

1. עיבוד לא נכון של הטיח.

2. שימוש בתערובת טיח לא נכונה.

התקן: תקן 1920 טיח פנים מתיר סדקים כאלה בשיעורים קטנים.

התיקון: גירוד שכבת הטיח העליונה ויישום טיח חדש.

לשים לב: אם הסדקים חוזרים על עצמם, מקור הבעיה יכול להיות בידוד תרמי לקוי.

במקרים מסוג זה הפתרונות יכולים להיות, למשל:

*ציפוי התקרה בגבס על קונסטרוקציית פח מגלוון - כרוך בהנמכת התקרה בחמישה ס"מ

(להסתרת הסדקים).

*פתיחת הסדקים, מילוי הסדקים בחומר אלסטומרי, הסרת הטיח משני צידי הסדקים (כ-10 ס"מ מכל צד) והדבקת יריעות מבד גיאוטכני, תיקוני טיח וצביעה בצבע המסוגל לגשר על הסדקים.

*החלפת או הוספת בידוד טרמי - כרוך בפירוק מרצפות בקומה מעל, איטום וריצוף מחדש.

סוג הליקוי: במקרים בהם מופיעים סדקים נימיים ששיעורם גבוה מהשיעור הקבוע בתקן, ניתן לקבוע במפורש, כי מדובר בליקוי בנייה.

סדקים אלו ניתנים לתיקון ולכן הם לא גורמים לידית ערך של הדירה.

תקופת הבדק : שנה אחת.

תקופת האחריות: שלוש שנים לאחר תקופת הבדק.

סדקים נימיים בבטון של התקרה

סדקים ברוחב עד 1 מ"מ המפוזרים אקראית בבטון של התקרה.

ניתן לראות סדקים מסוג זה רק במקרים נדירים בהם התקרה חשופה . (תקרה ללא טיח, שהיא תקרת בטון גלוי, או במקרים בהם אין ריצוף. תקרות מסוג זה לא מקובלות בבנייה למגורים).

תקנים: התקן לא מתייחס לסדקים מסוג זה.

התיקון: התיקון מתבסס על הסתרת הסדקים על ידי צבע צמנטי בגוון הבטון.

סוג הליקוי: לא מייצר ירידת ערך.

תקופת הבדק : שנה אחת.

תקופת האחריות: שלוש שנים לאחר תקופת הבדק.ברזל חשוף ומתפורר

ברזל חשוף בתקרה

כאשר רואים את הברזל של התקרה, זהו סימן לליקוי המחייב תיקון.

בדרך כלל הסיבה להופעה של ברזל חשוף בתקרות היא יישום שכבת בטון (המכסה את הברזל) שלא על פי המידות הקבועות בתקן.

ברזל חשוף מחליד וכתוצאה מכך הוא גורם לפיצוץ שיכבת הבטון שמעליו.

לשים לב: זוהי תופעה חמורה, המצריכה תיקון מיידי.

התקן: התקן לא מתיר ברזל חשוף.

שיטות התיקון המקובלות: הסרת חלקי הבטון הרופפים, גירוד החלודה מעל הברזל, יישום שכבת בטון עם צמנט אפוקסי באזור התיקון, וגמר על ידי טיח פנים.

סוג הליקוי: לא מייצר ירידת ערך.

תקופת הבדק: שנה אחת.

תקופת האחריות: שלוש שנים לאחר תקופת הבדק.

ברזל חשוף ומתפורר בתקרה

התפוררות של ברזל חשוף מעידה על ליקוי רציני בשלד הבניין.

ברזל מתפורר פירושו ברזל שאינו ממלא את תפקידו.

בלי טיפול, הברזל ימשיך להתפורר עד שיקרוס בגלל הקטנת עוביו.

בנוסף, התפוררות הברזל תגרום להתפוררות הבטון המכסה את הברזל.

לשים לב: זוהי תופעה חמורה, המצריכה תיקון מיידי. התיקון רק בהוראות מהנדס מבנים.

התקן: התקן לא מתיר תופעה זו.

שיטות התיקון המקובלות:

במקרים הקלים: הסרת חלקי הבטון הרופפים, גירוד החלודה מעל הברזל, יישום שכבת בטון עם צמנט אפוקסי באזור התיקון, וגמר על ידי טיח פנים.

במקרים חמורים: תמיכת התקרה על ידי מערכת של קורות ועמודים, למנוע את קריסתה.

ההחלטה על סוג הטיפול יכולה להתקבל רק על ידי מהנדס מבנים.

סיבת הליקוי:

שכבת הבטון המכסה את הברזל, איננה עולה בקנה אחד עם המידות הקבועות בתקן
(קטנה מידי).

יש לשים לב: בדרך כלל מופיע ברזל חשוף. התפוררות הברזל מתחילה רק לאחר מספר שנים בהן הברזל גלוי. לפיכך התפוררות של ברזל יכולה ליפול בגדר של תחזוקה לקויה של המבנה, שהיא באחריות הדייר.

סוג הליקוי : מייצר סכנה ליציבות המבנה וירידת ערך.

תקופת הבדק: שנה אחת.

תקופת האחריות: במקרים בהם מוכח כי מקור הבעייה בביצוע לא מקצועי של הבנייה (ולא בחוסר תחזוקה), אזי תקופת האחריות אינה מוגבלת. הסיבה: במקרים אלו מדובר בליקוי בשלד המבנה.

ברוב המקרים הסיבה היא תחזוקה לקויה, ולכן תקופת האחריות היא שלוש שנים מתום תקופת הבדק.בידוד אקוסטי

בידוד אקוסטי לא מספיק בתקרות

התקרה משמשת חלק ממערכת המספקת בידוד אקוסטי, בין הקומות של המבנה.

מערכת זו מורכבת משכבות מילוי מתחת לריצוף ושכבות של בידוד אקוסטי מתחת לריצוף.

הביטוי הבולט ביותר של בעיות בבידוד אקוסטי במערכת הריצוף הוא, ששומעים בצורה ברורה את הצעדים של השכנים בקומה מעל.

תקינה

תקן 1004 קובע את שיעור הבידוד האקוסטי הדרוש בתקרות בין שני חללים.

תקן 1555 חלק 3 קובע את חובת יישום בידוד אקוסטי במערכת הריצוף.

תיקון מערכת בידוד אקוסטי מסובך ולא תמיד היא ניתנת לתיקון.

סוג הליקוי: הליקוי מייצר ירידת ערך.

תקופת הבדק : שנה אחת.

תקופת האחריות: שלוש שנים לאחר תקופת הבדק.בידוד תרמי

תקרה שהיא גג - בידוד תרמי חסר או חסר חלקית

בידוד תרמי בתקרות שהן גגות הוא שכבה של חומרים מבודדים המונעים את מעבר החום והקור מבחוץ פנימה ולהיפך.

בידוד תרמי חסר או חסר חלקית יכול לגרום לתופעות כמו:

1. עיבוי

2. הופעת כתמי רטיבות

3. סדקי טמפרטורה.

4. עליית הטמפרטורה או ירידתה בחלל הדירה בצורה הגורמת חוסר נוחיות, או הוצאות גבוהות על חימום או מיזוג המבנה.

התקן : תקן 1045 קובע את שיעור הבידוד התרמי הדרוש במבנה. סטייה מהוראות התקן עלולה לגרום לתופעה הנ"ל.

הדרכים המקובלות לתיקון הליקוי: יישום שכבת בידוד תרמי על הגג. ישום זה מצריך פירוק שכבות האיטום על הגג ויישומם מחדש.

נוקטים צעד זה רק במקרים חמורים במיוחד ולא כדרך שגרה.

סוג הליקוי: כלל ליקוי זה גורם לירידת ערך המבנה.

תקופת הבדק: שנה אחת.

תקופת האחריות: שלוש שנים לאחר תקופת הבדק.רטיבות

חדירת מים או רטיבות בתקרות שאינן תקרות גג


רטיבות בתקרות (שאינן תקרות גג) נגרמת בגלל תקלה במערכת הסניטרית של הקומה מעל, הגורמת להצטברות מים במצע שמתחת לריצוף (חול או שומשום).

תקנות תכנון ובנייה אוסרות חדירת רטיבות מקומה לקומה.

תקנות תכנון ובנייה מחייבות איטום רצפת השירותים.

חוק המקרקעין מטיל את אחריות התיקון של ליקוי זה על בעל הדירה העליונה שממנה חודרים המים.

שים לב: תקלה מסוג זה מהווה מקור לא אכזב לסכסוכי שכנים. לעיתים לא די ברצון ובנכונות לתקן את הליקוי, למשל, כאשר השכן בדירה העליונה אינו מאפשר להיכנס לדירתו כדי לבצע את התיקון. לעיתים מצריך התיקון התערבות של המפקח על המקרקעין או של בית המשפט.

התיקון: פתיחת הריצוף בקומה מעל, איתור הצינור הנוזל ותיקונו, ואיטום רצפת השירותים בקומה העליונה על ידי חומרי איטום.

סוג הליקוי: כאשר הליקוי מתוקן אין הוא גורם לירידת ערך.

תקופת הבדק: שלוש שנים.

תקופת האחריות: שלוש שנים לאחר תקופת הבדק.תקרת ביניים

תקרת ביניים מתחת לגג רעפים

תקרה המותקנת מעל הקירות בבניין עם גג רעפים - מבדילה בין חלל החדר מתחתיה לבין חלל הגג מעליה.

זו תקרה מישורית המשווה לחלל בו היא מותקנת צורה של חדר.

תקרה זו יכולה להבנות מבטון או מ"רביץ".

(רביץ - רשת ברזל שעליה מיישמים טיט צמנטי בשכבה בעובי של כ 4 ס"מ).

לשים לב: תקרת רביץ נועדה לצרכים אסתטיים בלבד.

תקרות אלו אינן חזקות מספיק כדי לשאת עומסים, מלבד משקלן העצמי של התקרות.

לכן אסור להניח חפצים על תקרות רביץ ואסור לדרוך עליהן.

כאשר עולים לחלל הגג חייבים להניח את הרגל על מריש (עץ השלד) ולא על התקרה.

תקרות בטון נושאות עומסים ניכרים ביעילות.

תקרת ביניים מתחת לגג רעפים, אינה חייבת בבידוד אקוסטי.

תקרת ביניים נחשבת לתקרה, שהיא גג ולכן חייבת בבידוד תרמי.


*הכותב הוא מנהל האגף הטכני של התאחדות הקבלנים והבונים בישראל.

עקבו אחרינו ברשתות
רוצה להשאר מעודכן/ת בנושא הסיפורים הגדולים של השבוע?
אני מאשר/ת קבלת תוכן פירסומי מגלובס
נושאים נוספים בהם תוכל/י להתעדכן
נדל"ן
היי טק
נתוני מסחר
שוק ההון
נתח שוק
גלובס TV
פרויקט מיוחד
✓ הרישום בוצע בהצלחה!