זכיית בן-צבי וגניגר בהפעלת ערוץ המורשת צפויה להתבטל בימים הקרובים

מועצת הכבלים מבקשת מימוש ערבות הקבוצה בסך 300 אלף שקל * הירש מדיה: לאחר החלטת ביהמ"ש - נעביר את הכספים

זכייתה של קבוצת "אל"ף מורשת תקשורת", שבבעלות שלמה בן-צבי ועמי גניגר, בהפעלת ערוץ המורשת הייעודי צפויה להתבטל כבר בימים הקרובים. ל"גלובס" נודע, כי מועצת הכבלים והלוויין פנתה לבנק ממנו ניתנה ערבות הקבוצה בסך כ-300 אלף שקל, שתפוג בסוף החודש, בדרישה לממשה וזאת לאחר שפניית המועצה לקבוצה בדרישה להאריך את הערבות, לא נענתה.

הקבוצה הפקידה בידי המועצה את הערבות, אולם את ההון העצמי, בסך כ-10 מיליון שקל לא הפקידה כנדרש. בנוסף, במהלך החודשים האחרונים לא הציגה הקבוצה למועצה מהלכי התארגנות לקראת גיבוש הערוץ. על-פי תנאי המכרז, הערוץ היה אמור לעלות לאוויר כשנה לאחר הזכייה, קרי בספטמבר האחרון.

יורם מוקדי, יו"ר המועצה לשידורי כבלים ולוויין, סירב להגיב על הידיעה וב"תיא תקשורת" לא היו מעוניינים להתייחס לנושא. מהירש מדיה נמסר בתגובה, כי "בתוך 72 שעות צריך בית המשפט להחליט אם הוא מקבל את בקשת הירש מדיה להחזיק במלוא הבעלות על הערוץ או לסירוגין מאשר את המתכונת הקודמת לפיה הערוץ יהיה בבעלות משותפת שלו ושל תיא תקשורת. לכן, עד החלטה זו לא ניתן היה להעביר את התשלומים או את התוכניות לגבי הערוץ. מיד עם ההחלטה יושלמו הכספים ויועברו התוכניות". מקורבים לבן-צבי אמרו כי במתכונת זו או אחרת בכוונתו לעלות את הערוץ לאוויר.

במקביל, פסק הדין בגין העתירה שהגישה חברת תיא תקשורת בשליטת גניגר לבית המשפט המחוזי בתל-אביב אמור להינתן בימים הקרובים. כזכור, תיא ביקשה מבית המשפט להצהיר כי היא בעלת 50% מהונה המונפק של חברת "אל"ף מורשת תקשורת" שכאמור זכתה במכרז. זאת לאחר שהירש מדיה שבשליטת בן-צבי הודיעה לה, כמו גם למועצה, על ביטול הסכם העקרונות שנחתם בין הצדדים להקמת ערוץ המורשת, הודעה שניתנה שלא כדין ומשום כך אין לה תוקף.

תיא ביקשה מבית המשפט צו זמני המצהיר כי החלטת הירש מדיה. להקצות לעצמה מניות בחברת "אל"ף מורשת תקשורת", ובכך לדלל כמעט לגמרי את אחזקותיה של תיא בחברה נעשתה שלא כדין ולכן היא בטלה.

בן-צבי הודיע למועצה לשידורי כבלים ולוויין על דילול חלקו של גניגר בערוץ, בטענה כי הירש מדיה השקיעה עד כה כ-700 אלף דולר בהקמת הערוץ ואילו תיא לא השקיעה כסף. בן-צבי חזר והדגיש כי בכוונתו להקים את הערוץ לבד ודרש דחייה של מספר חודשים להתארגנות מחודשת, שכאמור מסתיימים בסוף החודש.

המועצה הודיעה כבר לפני מספר חודשים כי זכייתה של הקבוצה במכרז לערוץ המורשת תבוטל בסוף דצמבר 2006, אם הקבוצה לא תעמוד בכל מחויבויותיה.

בספטמבר 2005, בחרה המועצה בקבוצת "אל"ף מורשת תקשורת" שבבעלות בן-צבי (%50) וגניגר (50%) כזוכה במכרז לערוץ הייעודי למורשת ישראל. הצעתה של קבוצה זו היתה היחידה שהוגשה במכרז.

צרו איתנו קשר *5988