ועדת הכלכלה תכהן כוועדת החקירה הפרלמנטרית לסוגיית עמלות הבנקים

ועדת הכלכלה תכהן כוועדת חקירה פרלמנטרית לעמלות הבנקים. לפי המנדט שניתן לוועדת הכלכלה, ועדת החקירה הפרלמנטרית תבחן את מערכת עמלות הבנקים והרגולציה בנושא, בהשוואה למערכות בנקאיות בעולם. כן תבחן ועדת החקירה את פעילותו ואת סמכויותיו של בנק ישראל בנוגע לעמלות הבנקים.

ועדת החקירה הפרלמנטרית תגבש המלצות לכנסת ולגופים המפקחים, לשינויי חקיקה ורגולציה בנושא עמלות הבנקים והפיקוח עליהן, תוך מתן דגש לשקיפות מערכת העמלות ולהיותה מובנת לציבור.

לוועדת החקירה הפרלמנטרית יהיו סמכויות זהות לוועדה קבועה של הכנסת. מינויה של ועדת הכלכלה לוועדת חקירה פרלמנטרית בנושא עמלות הבנקים התאפשר בעקבות פשרה שהושגה עם ח"כ אופיר פינס-פז (העבודה), שיזם את הקמת הוועדה.

במכתב ששיגר ליו"ר ועדת הכנסת, ח"כ רוחמה אברהם (קדימה), מציין ח"כ פז-פינס, כי בעקבות הסיכום שהושג בינו לבין יו"ר ועדת הכלכלה, ח"כ משה כחלון (ליכוד), ועדת החקירה לעמלות הבנקים תנוהל במשותף במסגרת ועדת הכלכלה.

יו"ר ועדת הכלכלה, ח"כ כחלון, ישמש יו"ר ועדת החקירה. לדבריו, במסגרת הדיונים יטופלו גם הצעות חוק אחרות שאושרו כבר בקריאה טרומית במליאת הכנסת והקשורות לעניין העמלות. מדובר בהצעת חוק הבנקאות, להסדרת הפיקוח על עמלות הבנקים והגבלתן, של ח"כ גלעד ארדן (ליכוד); בהצעת חוק הבנקאות שירות לקוחות לקידום התחרות, של ח"כ אמנון כהן (ש"ס).

כחלון הוסיף, כי מטרות הצעות החוק השונות, היא להביא לשקיפות מירבית בנושא העמלות הנגבות מהלקוחות על-ידי מערכת הבנקאות.

צרו איתנו קשר *5988