פתרון חיובי למס הכנסה שלילי

חלק מציבור בעלי ההכנסות הנמוכות איננו בקיא במילוי טפסים וחושש ממגעים עם הרשויות

באחרונה אישרה הכנסת בקריאה טרומית, ברוב של 58 חברי כנסת וללא מתנגדים, הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה שיזם חבר הכנסת סילבן שלום, שעניינה הנהגת מס הכנסה שלילי. בשעה שיש מקום לברך על עצם היוזמה, ראוי לעמוד על פרטי מנגנון תשלום המס השלילי, לפני שהצעת החוק תאושר בקריאה שנייה ושלישית. לדעתי הטכניקה המוצעת היא מסורבלת ולכן הצעת החוק תחטיא במידה רבה את מטרתה אם תיושם. להלן נקודות התורפה בהצעת החוק: הצעת החוק נוקטת בלשון "מבקש מענק מס". מכאן שאדם הרוצה לקבל את המענק צריך להגיש בקשה באופן אקטיבי. חלק מציבור בעלי ההכנסות הנמוכות איננו בקיא במילוי טפסים, חושש ממגעים עם הרשויות בכלל ועם רשויות המס בפרט וגם נרתע מן הסטיגמה שנלווית לכך. לפי הערכות המוסד לביטוח לאומי, שיעור מיצוי קצבאות הילדים, כאשר הונהגו להן מבחני הכנסה בשנות ה-80 והיה צורך להגיש בקשה לתשלומן, הסתכם בכ-50%. לכן עצם הצורך בבקשה יזומה מצד הזכאי מפחית את האפקטיביות של מכשיר זה במידה משמעותית.

הצעת החוק קובעת מספר תנאים לזכאות למענק. הזכאי למענק צריך להיות נשוי ו/או הורה לילדים. המענק משולם רק לבן זוג אחד בכל תא משפחתי. המענק ישולם רק אם ההכנסה המשפחתית החודשית איננה עולה על 10,000 שקל והשנתית על 120,000 שקל. מכאן שנוצר צורך במנגנון פיקוח שיבדוק את מצבו המשפחתי של המבקש ואת ההכנסה המשפחתית ברמה השוטפת והשנתית. אם בסוף השנה יתברר שההכנסה המשפחתית חרגה מן התקרה, צריך להיות מנגנון אשר תפקידו לגבות חזרה את המענק. עקב בעיות הנובעות מן הדין האישי בישראל יתעוררו כאן שאלות של תקפות קשרי נישואים - נישואים בחו"ל, ידועים בציבור וכיו"ב. הגדרת ההכנסה כוללת הן הכנסות חייבות במס והן הכנסות פטורות ממס. מכאן שהמבקש יצטרך להגיש דו"ח הכנסות מלא. כדי להמחיש את הצפוי בתחום זה, קובע סעיף 2 להצעת החוק עונש של שנת מאסר או קנס למי שמנסה לקבל את המענק שלא כדין.

אם לא די במבחני ההכנסה, אשר יחייבו הקמת מנגנון פיקוח ודיווח, מונה הצעת החוק גם מבחן רכוש - אין בבעלות המבקש נכסים שסכומם עולה על 500,000 שקל, למעט דירת המגורים בה הוא מתגורר. מן הסייג ניתן ללמוד על היתרה. מכאן שהנכסים כוללים גם נכסים שאינם פיננסיים, לרבות תכולת הדירה, רכב וכיו"ב. איך אמור המבקש לדעת את שווי רכושו הלא פיננסי ואיך יפקחו על תנאי זה? האם זכויות פנסיה נכללות גם כן בנכסים וכיצד הן יוערכו?

כפי שעולה מתנאים אלו, יישום ההצעה יחייב מנגנון פיקוח ואכיפה, שיעור המיצוי יהיה נמוך והתועלת מן ההצעה לזקוקים לה מוגבלת. עקב הסרבול הביורוקרטי והצורך בהקמת המנגנון, יישום ההצעה יידחה לעתיד ובמקרה הטוב יקרום עור וגידים בשנת 2008.

ניתן להשיג את התוצאה המיוחלת על ידי יישום מס הכנסה שלילי על מנגנון המס הקיים. משטר המס הקיים בישראל כולל זיכויים ממס בצורה של נקודות זיכוי. כיום הזיכוי איננו יכול לקבל ערכים שליליים, כלומר אם סכום הזיכוי עולה על חובת המס, סכום המס הוא אפס ואיננו מקבל ערכים שליליים. על ידי הסרת חסם זה ניתן להפעיל מנגנון של מס הכנסה שלילי לאלתר, כבר בשנת המס 2007. צורת תשלום זו תתבצע על בסיס פלטפורמת המס הקיימת, ללא צורך בהקמת מנגנון פיקוח ובקרה, יוזמה מצד הזכאי ועמידתו במבחנים שונים ומשונים. מי שיעמוד בקריטריון יקבל את הזיכוי דרך תלוש המשכורת שלו ממעבידו. שיעור המיצוי יעמוד על 100%. במידה ויהיו מקרים של ניצול לרעה הדבר יחייב שיתוף פעולה של המעביד, עליו קל הרבה יותר לפקח.

יישום מנגנון דוגמת זה המופיע בהצעת החוק ואשר דומה לאלו שהופיעו בהצעות נוספות בתחום, ייצור תמריץ לדיווחים לא אמיתיים. כך לדוגמה מרבית המבקשים יצהירו שאין ברשותם רכוש ששוויו עולה על 500,000 שקל, מתוך ידיעה שלא ניתן לבדוק את אמיתות הדבר. שיטה זו תחזיר אותנו לתקופות בעבר בהן שלטו הרבה פיקציות בחיינו, דוגמת הקצבת מט"ח לנסיעות לחו"ל של מספר מאות דולרים.

הכותב הוא עורך דין ומוסמך למדיניות ציבורית

צרו איתנו קשר *5988